MAASSLUIS | De fractie van het FvM heeft schriftelijke vragen gesteld op basis van een artikel in ht AD aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art. 51 R.v.O. over bijstandsuitkering en huis in het buitenland.  Samengevat stelt B&W “Wij vinden fraude van de sociale voorzieningen onacceptabel en doen zorgvuldig onderzoek in gevallen waar er sprake is van een vermoeden van verzwegen vermogen.”


Het college van B&W heeft de vragen als volgt beantwoord.

Bent U bekend met het betreffende artikel in het Algemeen dagblad?
Ja, wij hebben het artikel gelezen.

Bent U op de hoogte of Stroomopwaarts onderzoek doet naar mogelijke fraude van mensen die een huis bezitten en uitkeringsgerechtigden zijn?

Ja, Stroomopwaarts doet als onze uitvoeringsorganisatie voor het terrein van werk en inkomen ook onderzoek naar mogelijke fraude. Als onderdeel van een onderzoek naar vermogen kan er onderzoek naar vermogen in het buitenland worden gedaan. Op basis van meerdere criteria wordt gekeken of er een onderzoek gestart kan worden. Deze criteria staan benoemd in het beleidsplan Hoogwaardig Handhaven, dat door uw raad is vastgesteld.

Vanaf 2015 zijn er in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam de volgende onderzoeken naar vermogen in het buitenland geweest:

  • Maasluis, 1 onderzoek ( Hongarije). Het onderzoek heeft geleid tot beëindiging van 1 uitkering en 1 terugvordering.
  • Vlaardingen, 3 onderzoeken (Spanje, Marokko en Turkije). De onderzoeken hebben geleid tot de beëindiging van 3 uitkeringen en 3 terugvorderingen.
  • Schiedam, 8 onderzoeken (België, Spanje, India, 2 Suriname, 3 Turkije). De onderzoeken hebben geleid tot de beëindiging van 8 uitkeringen en 8 terugvorderingen.

Is het U bekend dat volgens het gespecialiseerde Bureau Buitenland 20 tot 30 procent van de bijstandsontvangers met een migratie-achtergrond een huisje in het buitenland bezitten? Zo ja, bent u bereid om aan Stroomopwaarts te vragen via het IBF (onderdeel van het UWV met personeel op buitenlandse ambassades) de onderzoeken te laten uitvoeren hoe het in Maassluis is gesteld?

Stroomopwaarts werkt samen met het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF), als het gaat om een vermoeden van verzwegen vermogen in het buitenland. In tegenstelling tot het Bureau Buitenland is het Internationaal Bureau Fraude-informatie geen commercieel bureau. In het kader van gegevensbescherming, zal de gemeente / Stroomopwaarts, geen bestandsgegevens voor onderzoek uitwisselen met een (commercieel) bureau, voor onderzoek. Met het Internationaal Bureau Fraude-informatie worden alleen gegevens uitgewisseld in individuele gevallen, daar waar het gaat om een concrete vermoeden van fraude.

Hoe wordt de controle uitgevoerd door Stroomopwaarts in Maassluis wat betreft onderzoeken bij mogelijke fraude, en worden hierbij de buitenlandse kadasters nagekeken?

Zoals hiervoor al aangegeven, werkt Stroomopwaarts samen met het Internationaal Bureau Fraude-informatie, zij voeren de onderzoeken uit. Hierbij worden in ieder geval alle beschikbare kanalen, zoals het buitenlandse kadaster, nagekeken.

Bent u van mening dat de regels wat betreft bijstandsfraude strenger mogen worden nageleefd? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee, waarom niet?

Wij vinden fraude onacceptabel en stellen daarom strenge regels en sporen fraude ook actief op. Hierbij merken we op dat fraudeonderzoeken naar vermogen in het buitenland erg complex zijn. Daarom vergt een dergelijk onderzoek veel tijd en inspanningen. Zeker wanneer bezittingen in kleine (afgelegen) plaatsen liggen, is het lastig hierover informatie te krijgen.

Wanneer bewezen is dat iemand bezittingen heeft in het buitenland wordt de uitkering stopgezet en wordt er een terugvordering (en boete) opgelegd vanwege verzwegen inkomsten.

Bij het opleggen van een terugvordering wordt integraal gekeken welke effecten dat heeft.

 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. wor
    11 maart 2019 at 10:13

    Ga in de rij vrijdag bij de voedselbank en hoor alle tips hoe je de bijstand de subsidie gemeente en voedselbank kan oplichten.