MAASSLUIS | Op dinsdag 27 september 2016 vond het raadsdebat plaats over de ongeregeldheden in de Burgemeesterswijk die de laatste weken in verergerde mate plaatsvonden. Onderwerp was daarnaast ook het noodbevel van 4 dagen en het voorstel voor een noodverordening voor langere tijd. De raadsfracties hadden hun inbreng en gaven hun visie op wat er dient te gebeuren. De strekking van de visie is: geweld, intimidatie en vandalisme tolereren we niet. Neem structurele maatregelen.

PvdA Sjoerd Kuijper

PvdA Sjoerd Kuiper

Onderstaand de integrale tekst


LONGREAD

Voorzitter,
Iedereen in Maassluis moet veilig zijn. Je moet hier veilig over straat kunnen, wat ook je geslacht, geaardheid of geloof is. Je eigen woning moet een veilige plek zijn. Het is volstrekt onacceptabel dat die veiligheid is aangetast bij bewoners rond het Burgemeestersplantsoen. Dat vrouwen worden lastig gevallen en uitgescholden of de ruiten van je woonkamer worden ingegooid terwijl je familie op visite is, is angstaanjagend. Voor dit wangedrag bestaat geen enkel excuus.
Als PvdA knokken we al jaren voor een goede gemengde wijk, waar we regelmatig op wijkbezoek gaan. We hebben vaker aandacht gevraagd voor de angst en woede die bewoners voelen over het intimiderende gedrag van een groep jongens. Anderhalve week geleden waren we weer op wijkbezoek. Afgelopen weekend zijn we nog bij de bewoners geweest direct na het ingooien van de ruiten. En ook de dagen daarna. Hoewel de beleving van persoon tot persoon sterk verschilt, is bij een aantal bewoners de woede, frustratie en de angst groot.

Voorzitter,
Jongens die mensen fysiek en verbaal intimideren, die ruiten van auto’s en huizen ingooien, moeten worden opgespoord, opgepakt en opgesloten. Dat dat nog niet is gelukt, dat de politie traag reageert en slecht is geïnformeerd is zeer zorgelijk. wij vragen de burgemeester dan ook nadrukkelijk om een verklaring over politie en justitie. Het is positief dat de burgemeester 3 keer direct naar de inwoners is gegaan, zelfs midden in de nacht. Het is goed dat de burgemeester stevige maatregelen zoals het noodbevel en de noodverordening niet schuwt. De PvdA steunt die maatregelen.

Voorzitter,
Rondhangen is niet verboden, maar dat moet geen overlast opleveren voor anderen. Want voor alle inwoners van onze stad geldt: je gedraagt je normaal en hebt respect voor anderen. Zo kunnen we ontspannen met elkaar samenleven. Dat zal nu rond het Burgemeestersplantsoen tijd kosten, maar dat blijft ons streven. De PvdA roept iedereen op om kalm en verstandig te blijven. Het is heel menselijk om vanuit woede te handelen als je veiligheid in het geding is. Maar dat is onverstandig: je moet je niet verlagen tot dat niveau. het is strafbaar. En het zorgt voor verdere escalatie. De buurt heeft nu eerst rust en veiligheid nodig.

Ook in de Marokkaanse gemeenschap zijn veel mensen boos en gefrustreerd over het criminele wangedrag van een aantal jongens. Dat begrijpen we goed, want zo krijgt opnieuw de héle Marokkaanse gemeenschap een slechte naam dankzij het wangedrag van een paar jongens. Als PvdA waarderen we de rol die de Marokkaanse Moskee Ibrahim nu op zich neemt: het veroordelen van de overlast en criminaliteit en het fysiek actie ondernemen richting de jongens. Dat toont de betrokkenheid en draagt bij aan rust in de wijk. We vragen ook deze stadsgenoten om aangifte te doen als ze weten wie de criminelen zijn. We moeten ons als Maassluise samenleving niet uit elkaar laten spelen door het wangedrag van een aantal criminele jongens of het stoken van Wilders. Want waar je wieg (of die van je ouders) ook stond: we zijn allemaal Maassluizers en we willen hier allemaal een goed en veilig leven. En samen bestrijden we de criminelen.Het feit dat de Marokkaanse vaders nu ook samen met autochtone buurtbewoners de rondes lopen door de wijk geeft aan dat er vanuit negatieve ontwikkelingen weer nieuwe positieve contacten kunnen ontstaan.

Voorzitter,
Hoe gaan we deze ellende in de toekomst te voorkomen?
Allereerst de jongens zelf: respect krijg je alleen als je het zelf ook hebt voor anderen.
Gedraag je zoals je zelf ook behandeld wilt worden: fatsoenlijk.

De ouders van deze jongens moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen. Niemand zal trots zijn op een zoon die dit soort gedrag vertoont. En als ouders het niet meer lukt, dan zijn er trajecten om ouders te helpen voorkomen dat jongens afglijden tot dit soort wangedrag: het centrum jeugd en gezin, het onderwijs en de gezinscoaches. Zij kunnen ouders helpen om moeilijk opvoedbare jongens op het rechte pad te houden. Als het nodig is moeten we daar extra capaciteit en/of expertise voor vrijmaken. Al is het niet meer voor deze jongens, dan om te voorkomen dat hun jongere broertjes later het verkeerde pad op gaan.

Daarnaast hebben we het jongerenwerk ingehuurd om actief dit soort groepen hanteerbaar te maken. Als het nodig is, dan moet dat anders, beter of meer gericht op deze doelgroep.

En wanneer de jongens ontsporen of dreigen te ontsporen zijn er steviger maatregelen nodig. Andere steden hebben positieve ervaringen met straatcoaches en de persoonsgerichte aanpak: de overlastgevers moeten op de huid worden gezeten. Dan haken de meelopers af en kunnen de echte criminelen worden opgespoord, opgepakt en opgesloten. Dat is cruciaal voor het herstel van vertrouwen in de rechtstaat.

Voorzitter, dat brengt ons tot een aantal vragen:
1. Zijn de overlastgevers en criminelen al geïdentificeerd? Wij vinden het van belang dat u deze jongens kent, ze moeten uit de anonimiteit. Zodat u hen en hun ouders op het stadhuis laat komen om aan te geven dat we wangedrag niet accepteren.
2. Welke inzet hebben politie, justitie en jongerenwerk de afgelopen 2 jaar gepleegd om de overlast aan te pakken? Wat is er extra gedaan de laatste tijd? Heeft de inzet van de camera iets opgeleverd?
3. Is de politie wel voldoende in staat om door te dringen tot deze jongens? Zijn er ook agenten met kennis van de doelgroep, liefst van Marokkaanse komaf ingezet? In andere steden blijkt dat zeer effectief.
4. Bent u bereid de inzet van het jongerenwerk te versterken met ervaren en streetwise krachten? Bent u bereid om bijvoorbeeld straatcoaches in te zetten?
5. Bent u bereid om een vorm van de persoonsgerichte aanpak zoals die in Amsterdam wordt gevoerd ook in te zetten in Maassluis? Waarbij alle maatregelen worden ingezet om criminaliteit tegen te gaan en een ander perspectief te brengen?
6. Hoe gaat u bevorderen dat de verhoudingen weer normaal worden en bewoners met elkaar in contact komen?

 

In de tweede termijn was de inbreng:
Voorzitter,

Voor de PvdA is het glashelder: geweld, intimidatie en vandalisme tolereren we niet. Dat moet worden aangepakt door politie en justitie. Ongeacht wie het doet.

De spanningen zijn in de loop van de tijd opgebouwd en zijn niet zomaar weg:

Alles moet op alles worden gezet om de daders te pakken.
De moet de orde en veiligheid moeten worden hersteld.
Daarna moeten de verhoudingen weer normaal worden.
En daarna keert het vertrouwen hopelijk ook weer terug.

Dat vergt meer dan alleen inzet van politie en justitie. Dat vergt ook veel van andere organisaties, onder regie van de gemeente.
Het is van belang is dat er normaal contact ontstaat tussen de jongens en de buurtbewoners. Dat zal flink wat tijd en inzet kosten, maar dat is uiteindelijk nodig. Wij begrijpen dat de autochtone bewoners inmiddels met de Marokkaanse vaders door de wijk lopen. Dat is een goede eerste ontwikkeling om te komen tot meer en werkelijk contact tussen de bewoners. Zo kan er hopelijk op termijn vanuit een rotperiode ook weer saamhorigheid in de wijk ontstaan.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. tlpeter
  28 september 2016 at 17:11

  Het ZWARTE PIETEN is begonnen, nu CONCRETE maatregelen.
  Wordt de politie uit een ivoren toren aangestuurd.
  De gezagdragers in MAASSLUIS kunnen alleen maar vragen, maar het beleid wordt bepaald in de ivoren toren van de POLITIE
  Geen capaciteit!!!!