Fotoreeks als ondersteunend materiaal ingevoegd
MAASSLUIS | Maassluis is een mooie, zeer dicht bevolkte stad en er werken dagelijks veel mensen hard om Maassluis mooi te maken en te houden; medewerkers van de gemeente, van  Stroomopwaarts maar ook bedrijven en inwoners zelf. Ook deze zomer is het opnieuw erg groeizaam weer: genoeg regen en regelmatig een lekker zonnetje. Ieder jaar is de zomer dan ook het piekseizoen met klachten over onkruid.
We hebben er dan ook begrip voor dat niet overal in de stad de bestrating vrij kan blijven van onkruid. Maar her en der in de stad woekert het echt te wild. Wij krijgen de indruk dat er delen van de stad zijn die niet de aandacht krijgen die ze verdienen. Daarom stellen we de volgende vragen aan het college van B&W:
 1. Bent u op de hoogte van het feit dat er veel nieuw aangeplante boompjes op het bedrijventerrein de Dijk schijnbaar dood zijn gegaan(zie foto’s)?
  • Wat heeft u gedaan en wat kunt u doen om de kostbare, beeldbepalende aanplanting van het bedrijventerrein ook te laten aanslaan?
  • Welke maatregelen zijn er nog mogelijk om deze bomen te redden?
 2. De Boulevard langs de Waterweg die op initiatief vanuit de raad is aangelegd is een groot succes bij fietsers, wandelaars, sporters. Een echte aanwinst voor de stad. Mede dankzij de inzet van vrijwilligers die zwerfvuil opruimen ligt de Boulevard ten westen van de Haven er prachtig bij. De Boulevard is daarna ook doorgetrokken langs de Waterweg richting Vlaardingen, langs het bedrijventerrein De Dijk en de begraafplaats. Daar constateren we helaas dat het onkruid welig tiert en soms zelfs een halve meter hoog staat (zie foto’s).
  • Wat gaat u doen om te zorgen dat de Boulevard ook daar een visitekaartje voor de stad wordt?
 3. Er zijn ook een fors aantal nieuwe bomen aan geplant in het recreatiegebied van het wielerparcours ter compensatie van werkzaamheden aan de nieuwe CO2 leiding daar. Ook daar zijner veel bomen die door het aanplantende bedrijf nog niet zijn overgedragen aan Staatsbosbeheer – die lijken te verdorren(zie foto’s).
  • Deelt u onze mening dat dit onwenselijk is, zowel vanuit oogpunt van kosten, zorg voor levende planten als de uiterlijke verschijning voor de mensen die er langskomen?
  • Bent u er van op de hoogte dat er vanuit de gemeente onjuiste reacties zijn gekomen op de meldingen van betrokken gebruiker van het gebied? Eerst dat het niet het grondgebied van Maassluis betrof, daarna dat het niet bekend was welke organisatie daar het beheer deed en weken later dat ‘uw melding is doorgezet naar de betrokkenen’? Deelt u onze mening dat dit qua communicatie naar bewoners die zich bekommeren om de omgeving in de toekomst beter zou moeten?
 4. Zijn er problemen met het mailadres meldpunt@maassluis.nl? Of is het bewust zo ingesteld dat daar alleen vandaan kan worden gemaild, maar reacties van burgers op mails niet binnenkomen en er alleen foutmeldingen terugkomen? Deelt u onze mening, dat dat ongelukkig en onhandig is in de communicatie met inwoners?
 5. Wij vroegen als PvdA Maassluis vorig jaar aandacht voor het onderhoud op en rondom het Burgemeestersplantsoen, maar nu blijkt opnieuw dat er daar veel onkruid tussen alle tegels door komt(zie foto).
  • Kunt u daar opnieuw zorgen dat het netjes wordt bijgehouden?
  • Wij krijgen de indruk dat die nieuwe gebieden in de stad (Burgemeestersplantsoen, bedrijventerrein De Dijk) nog niet goed zijn opgenomen in de reguliere indeling van werkzaamheden van onze buitendienst. Klopt dat en zo ja, wilt u dat dan zsm aanpassen?
 6. Deelt u onze mening dat de hoeveelheid onkruid in Het Stort te groot is en het nodig bijgewerkt moet worden?
  • Bent u het met ons eens dat het groen ook in de groenbakken moet blijven en wilt u zorgen dat het wordt bijgehouden, zodat de stoep toegankelijk blijft voor minder validen of mensen met kinderwagens (foto)?
 7. In de steeg achter de Esserstraat op de grens met het Pot-terrein staat een tijdelijk hek in afwachting van de nieuwbouw daar. Daar komt enorm veel onkruid onder vandaan waardoor het onkruid bijna een meter hoog staat (foto).
  • Kunt u zorgen dat dit op korte termijn weer fatsoenlijk wordt gesnoeid en de komende tijd ook wordt bijgehouden?
  • Wanneer wordt er daar gebouwd?
  • Kunt u toezeggen dat er dan een sloot of stevig hek komt zodat deze overlast van de baan is en de veiligheid wordt vergroot?
 8. Op de hoek van de Van Beethovenlaan woekert het groen zo hoog dat het niet alleen verwaarloosd overkomt, maar ook de overzichtelijkheid van de kruising in het gedrang komt (foto).
  • Kunt u zorgen dat dit tijdens de bouw van de nieuwe Koningshoek ook netjes blijft?
  • En wilt u dan ook de afgebroken lantarenpaal op die hoek, die al maanden schuin over het voetpad steekt, wordt vervangen?
 9. Op basis waarvan wordt er via Tendernet een vaste commerciële partner voor de buitendienst (tegenwoordig ‘het stadsbedrijf’ genoemd) gezocht, gelet op het standpunt van het college en de gemeenteraad dat we hechten aan een eigen gemeentelijke buitendienst en slechts af en toe externe inhuur?
 10. Klopt het dat de ploeg die voorheen via Dukdalf bij de buitendienst werkte minder of niet meer dagelijks wordt ingezet?
  • Zo ja, waarom is dat?
  • Welke mogelijkheden ziet u om juist veel meer mensen via Stroomopwaarts bij onze buitendienst te laten re-integreren in het arbeidsproces door extra mensen in te zetten om de stad schoon en netjes te houden?
Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

7 Reacties

 1. John Dolstra
  8 september 2017 at 22:42

  Precies in de vakantie periode van de Raad wordt door het college een aanbesteding voor een commerciele partij gedaan voor de buitendienst. Het college gaat hiermee totaal voorbij aan de unanieme uitspraak van de Raad om de gemeentewerf en buitendienst als gemeentelijke dienst te behouden. Het college heeft de medewerkers van de gemeentewerf en de Raad wel wat uit te leggen door deze miskenning van de Raad en blijkbaar dus werkt met een dubbele agenda. Het vertrouwen bij de medewerkers van de gemeentewerf en bij de Raad vergroot u met deze wijze van werken en handelen niet integendeel het wordt steeds minder.

 2. John Dolstra
  8 september 2017 at 22:10

  Het valt op dat burgers initiatieven nemen in de stad zoals het groenboek Verto wijk en de gemelde problemen in de Esserstraat. Maar ook valt op dat sommige partijen pas in actie komen als de verkiezingen eraan komen. De problemen bij gemeentewerf en buitendienst zijn onstaan door jarenlang niet tijdig jonge mensen in dienst te nemen. De ChristenUnie heeft dit bij herhaling kenbaar gemaakt. Goed personeelsbeleid is gebaseerd op in, door en uitstroom. Dat punt is jarenlang verwaarloosd. Het gevolg is inhuur van aannemers die duurder zijn, maar er niet voor zorgen dat de buitenruimte beter wordt onderhouden. Jammer dat de gevestigde politiek zo slecht luistert naar de inwoners van Maassluis.

 3. Aad Rieken
  7 september 2017 at 07:39

  “Onkruid Ver-Gaat (Het) Niet!

 4. Marja Gerkema
  6 september 2017 at 20:21

  Goh, komen de verkiezingen er soms aan….
  Ik heb me in een niet al te lang verleden door een medewerker van de gemeentelijke groenvoorzing laten vertellen dat zij het werk, waar hij eerst nog 50 collegae had, ze dat nu nog met slechts 8 collegae moesten doen. Frustrerend vond hij dat, want zo konden ze nooit hun werk goed bijhouden.
  En dan nu constateren dat er te weinig onderhoud gepleegd wordt, ach…….. welke partij zit er ook alweer sinds jaar en dag in de coalitie en was/ is dus verantwoordelijk voor het beleid????
  Komt toch wat hypocriet over, dit stuk.

 5. Yvonne
  6 september 2017 at 18:35

  Bc Verto heeft een jaar geleden een groenboek geschreven over het onderhoud van wegen en groen in de Verto wijk.

  Alle fracties hebben dit ontvangen .

  Er is tot op heden niets verandert in de wijk. De bc Verto heeft sterk de indruk dat prestige projecten zoals balkon enz belangrijker zijn.

  PvdA ik mis de Verto in het rijtje……. jammer dat jullie ons een jaar geleden niet hebben ondersteund door naar de status te vragen na het Groenboek Verto september 2016.

  • bea scheurwater
   7 september 2017 at 00:04

   Juist! Gisteren werd gemeld dat het wespennest bij lijnbaan BIJ paal 23 nogmaals behandeld moest worden, wespen zat!
   Antwoord: we hebben de mail doorgestuurd. Wow. einder verantwoordelijkheid?

   Trouwens lantaarnpalen 19 21 en 23 ZIJN AL 2 MAANDEN KAPOT

 6. FW van Oudenaarden
  6 september 2017 at 14:50

  Maassluis word steeds groener……