MAASSLUIS | De fractie van de PvdA heeft B&W vragen gesteld met betrekking tot de veiligheidsrisico’s na de openstelling van de Monstersche Sluis. Zie onderstaand onze beantwoording.

Is er een veiligheidsprotocol opgesteld ingeval de deuren na openen niet voldoende kunnen worden gesloten? 

Ja, er is een veiligheidsprotocol. In de verleende Watervergunning met kenmerk D2017-05-002933/2017-005587, afgegeven door het Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) op 20 juni 2017, zijn voorwaarden opgenomen  met betrekking tot het schutten. Bij het schutten dient minimaal één persoon te worden aangewezen die in het bijzonder is belast met het toezien op de naleving van de vergunning, waarmee door HHD direct kan worden overlegd. Bij calamiteiten, dient dit direct te worden gemeld en moeten aanwijzingen van Delfland direct worden opgevolgd.
In het bedieningsprotocol van de sluis is onder andere aandacht voor het volgende:
1. opening- en sluitingsprocedure schutten;
2. opening- en sluitingsprocedure spuien;
3. bedieningsprotocol en te registreren gegevens;
4. minimaal aanwezig personeel bij de bediening;
5. noodprocedure en calamiteitenplan.

In hoeverre zijn direct aanwonenden van de sluis op de hoogte gebracht van het nemen van maatregelen ingeval het probleem bij vraag 1 zich voordoet?

Als de problemen zich voordoen zoals bij vraag 1 gesteld dan zal niet alleen de direct aanwonenden maar iedere belanghebbende geïnformeerd worden door de Stichting en het Hoogheemraadschap.

 Wie is verantwoordelijk voor eventuele schade ontstaan door niet juist openen en sluiten van de sluis?

De Stichting Monstersche Sluis. De sluis blijft echter een belangrijk element in het watersysteem van Delfland, dus als het de mogelijkheden van de Stichting te boven gaat zullen zij altijd ingrijpen, zie ook
antwoord 1.

 In hoeverre is het kunnen openen en sluiten van de deuren beveiligd en voorbehouden aan de Stichting Monstersche Sluis?

De deuren en rinketten zijn beveiligd met een afdoende voorziening (sloten). De watervergunning waarin het schutten is voorzien, verleent toestemming aan de stichting om de sluis te mogen bedienen.

© Jelle Ravestein

© Jelle Ravestein – Het moment waarop de Sluis officieel werd geopend

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  4 september 2018 at 10:57

  “SOS Gedicht Bericht…..,
  Over Veiligheidsrisico’s!”

  Op ‘t Scheur En Of De Waterweg,
  Vermijdt Gevaren Zonder Veel Pech.
  Het Is Er Vaak Wild,
  Geen Golven Gestild,
  Let Op Stroming, Weer, Wat Ik U Zeg!