Editor's Rating

Het CDA is terecht kritisch op de belofte van de wethouder. De Groote Kerk is een visitekaartje en de toren een trekpleister. De huidige slechte toegankelijkheid duurt al een half jaar. Tijdens de Furieade dit jaar kan de toren niet als extra attractie dienst doen.
© www.maassluis.nu - Uitstel?

Op 10 maart jl. heeft CDA Maassluis in het actualiteiten halfuur aandacht gevraagd voor de veiligheid van de kerktoren van de Groote Kerk. Op dat moment was de kerktoren vanwege veiligheidsredenen gesloten voor het publiek. Het College gaf tijdens dit actualiteiten halfuur aan dat ook zij voor openstelling gingen, en zelfs op zeer korte termijn. Vervolgens hebben wij via de krant de Schakel van 20 augustus jl. vernomen dat het College inschat dat de kosten € 40.000,- zullen zijn en dat nog onzeker is wanneer de werkzaamheden beginnen.

In het griffienieuws van 1 september jl. ontvingen wij de afhandeling van de toezegging van 10 maart. Naar aanleiding hiervan heeft de CDA fractie, in het kader van art. 51, de volgende vragen:

  1. In de Schakel van 20 augustus jl. heeft het College een inschatting van de kosten voor het openstellen van de toren gegeven, zijnde € 40.000,-. En dat nog onzeker is of deze kosten ten laste van de begroting 2016 komen en dat er een beroep op fondsen gedaan wordt. Hoe is het bedrag van 40.000 euro onderbouwd en hoe wordt de financiering van het bedrag van € 40.000,- geregeld? Wanneer krijgen wij hierover een voorstel?
  1. Op 10 maart heeft u geantwoord dat de kerktoren zo snel mogelijk weer open gaat. Wij zijn nu een half jaar verder. Op welke termijn gaan de werkzaamheden starten en kan de toren weer open? Graag krijgen wij een toelichting waarom het zoveel langer duurt dan verwacht en wat tot nu toe is gedaan door het College en waar mogelijk knelpunten liggen.
  1. In de afhandeling schrijft u dat u als uitgangspunt neemt dat het eigenaarschap van de kerktoren bij de Protestantse Gemeente Maassluis blijft.  U heeft 10 maart jl. aangegeven dat u zou bekijken wat de mogelijkheden zijn om de kerktoren in eigendom over te dragen aan de gemeente. Graag ontvangen wij meer informatie over de stand van zaken in deze.

Hier staat het stuk dd 10 maart [ Red. ]


 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu