MAASSLUIS | Volgende week vergadert een raadscommissie over de Woonvisie Maassluis 2016-2020 die aangeeft waaraan de stad wil werken om goed wonen in Maassluis mogelijk te maken. De commissie wordt gevraagd om instemming opdat de visie in de gemeenteraad kan worden besproken.

Uitgangspunt is het coalitieakkoord 2018-2022: 
‘Bouwen voor iedereen, Vernieuwingen in projecten en blijvende prioriteit bij doorstroming en 33% sociale huur’ zijn voor de nieuwe Woonvisie, uitgangspunt. Dat geldt ook voor de vier overkoepelende thema’s waarin we extra investeren, te weten duurzaamheid, sociale cohesie, ouderen, jeugd en jongeren.

Zoals eerder aangekondigd is de Woonvisie Maassluis 2016-2020 aan herziening toe. De (financiële) crisis is voorbij. Er is een periode van economische groei en een grote vraag naar woningen. Deze vraag is niet alleen lokaal, maar ook regionaal. Op basis daarvan is het bovengenoemde Regioakkoord getekend en ook de Woondeal met de minister. Een en ander betekent een omslag in beleid naar de bouw van meer woningen en een groter belang bij het bevorderen van doorstroming en het zorgen voor betaalbaarheid voor alle groepen. Die omslag en andere achtergronden komt via het eerste hoofdstuk van de bijgaande concept Woonvisie 2019-2024, over ‘Achtergronden, feiten en cijfers’, in beeld.

Er is vooraf intern en extern met diverse betrokken partijen gesproken over hun visie op wonen in relatie tot de op te stellen Woonvisie. Qua externe partijen gaat het met name om: VBBM, VAC, ontwikkelaars, corporaties, hypotheekadviseurs en makelaars. Ook zijn bewoners betrokken (er zijn avonden geweest met ouderen over wonen en zorg waarvan de uitkomsten ook meegenomen zijn).

Het gesprek met de diverse betrokken partijen heeft veel informatie opgeleverd. Met de voorliggende concept Woonvisie zijn de belangrijkste opgaven in beeld. Mede met het oog op het Coalitieakkoord zijn er de volgende 7 opgaven:

1. Betaalbaar voor alle groepen
2. Doorstroming bevorderen
3. Bouwen Bouwen Bouwen
4. Maassluis duurzamer maken
5. Leefbaarheid in wijken en buurten bevorderen
6. Wonen met begeleiding en zorg
7. Tijdelijk wonen

De woonvisie ligt vast in dit rapport: Woonvisie 2019-2024 (33 blz)


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Peter
    11 oktober 2019 at 12:11

    Zolang als de huizen / appartementen aan de Waterweg (Balkon en De Kade) zo’n 450.000 kosten kan je nu niet direct zeggen dat ze betaalbaar zijn zoals de Gemeente voor staat!!!