VSP: In debat ‘Overlast Burgemeestersplantsoen’

Zijn de raddraaiers inmiddels met naam en toenaam bekend? Zo ja, is er al een één op één contact gelegd met de ouders van deze raddraaiers? Indien niet, is de burgemeester bereid om alle middelen in te zetten om de identiteit van de groep in kaart te brengen?

LEES MEER →

28/9 tm 11/10 Noodverordening van kracht

Bij een noodverordening worden algemeen verbindende voorschriften uitgevaardigd die een onbepaalde groep van personen treffen.

LEES MEER →

Maassluis Belang in debat ‘Overlast Burgemeestersplantsoen’

Wat moet er nog meer gebeuren voordat de politie daad -werkelijk ingrijpt en de daders oppakt? Hoeveel zorgtroepen moeten we nog loslaten op deze jongeren die al jaren resistent zijn voor elke vorm van hulpverlening? Ouders erop aanspreken en aansprakelijk stellen is ook …

LEES MEER →

Column: Het waren vier mooie dagen

Burgemeesterwijk? Een andere aanpak, een manier vinden om dat bekende eindeloze gemodder kwijt te raken en steviger aan te kunnen pakken door de specialisten. Er mag meer druk worden uitgevoerd om deel te nemen en bij weigering mogen daar consequenties aan zitten.

LEES MEER →

CDA in het debat “Overlast Burgemeestersplantsoen”

Naast de harde lijn van politie en handhaving die hierbij noodzakelijk is, kunnen we tegelijk vanuit de bereidheid, de wil en de urgentie die nu door alle partijen gevoeld wordt samen werken aan een stevige en gemeenschappelijke basis.

LEES MEER →

PvdA in het debat “Overlast Burgemeestersplantsoen”

Voor de PvdA is het glashelder: geweld, intimidatie en vandalisme tolereren we niet. Dat moet worden aangepakt door politie en justitie. Ongeacht wie de dader is.

LEES MEER →

Column: Kwetsbaar

Zien ze een groep jongeren die tot de Marokkaanse gemeenschap behoren, dan fietsen ze liever even om. En als dat niet kan, dan zorgen ze er in elk geval voor dat ze die jongens niet aankijken.

LEES MEER →

Geert Wilders bezoekt Burgemeesterswijk

De burgemeester gaat een lastige periode tegemoet om dit probleem voorgoed de wereld uit te helpen, want hij wil langs democratische weg binnen de regels van de wet tot een oplossing zien te komen. Dat is iets wat zijn voorganger Koos Karssen ook nooit is gelukt

LEES MEER →