Burgemeester Haan Noodverordening Burgemeesterswijk niet verlengd

De noodverordening die gold voor de Burgemeesterswijk, loop dinsdagavond af. Er is geen voor verlenging omdat de rust in de wijk voldoende is weergekeerd.

LEES MEER →

Christen Unie: In debat ‘Overlast Burgemeestersplantsoen’

Wethouder, kunt u aangeven waarom de goedwillende Marokkaanse gemeenschap al zo lang moet wachten op hun vragen over het jeugdwerk de inzet van het centrum voor jeugd en gezin en het wijkteam?

LEES MEER →

VSP: In debat ‘Overlast Burgemeestersplantsoen’

Zijn de raddraaiers inmiddels met naam en toenaam bekend? Zo ja, is er al een één op één contact gelegd met de ouders van deze raddraaiers? Indien niet, is de burgemeester bereid om alle middelen in te zetten om de identiteit van de groep in kaart te brengen?

LEES MEER →

Column: Het waren vier mooie dagen

Burgemeesterwijk? Een andere aanpak, een manier vinden om dat bekende eindeloze gemodder kwijt te raken en steviger aan te kunnen pakken door de specialisten. Er mag meer druk worden uitgevoerd om deel te nemen en bij weigering mogen daar consequenties aan zitten.

LEES MEER →

Maassluis Belang in debat ‘Overlast Burgemeestersplantsoen’

Wat moet er nog meer gebeuren voordat de politie daad -werkelijk ingrijpt en de daders oppakt? Hoeveel zorgtroepen moeten we nog loslaten op deze jongeren die al jaren resistent zijn voor elke vorm van hulpverlening? Ouders erop aanspreken en aansprakelijk stellen is ook …

LEES MEER →

PvdA in het debat “Overlast Burgemeestersplantsoen”

Voor de PvdA is het glashelder: geweld, intimidatie en vandalisme tolereren we niet. Dat moet worden aangepakt door politie en justitie. Ongeacht wie de dader is.

LEES MEER →

CDA in het debat “Overlast Burgemeestersplantsoen”

Naast de harde lijn van politie en handhaving die hierbij noodzakelijk is, kunnen we tegelijk vanuit de bereidheid, de wil en de urgentie die nu door alle partijen gevoeld wordt samen werken aan een stevige en gemeenschappelijke basis.

LEES MEER →

Column: Kwetsbaar

Zien ze een groep jongeren die tot de Marokkaanse gemeenschap behoren, dan fietsen ze liever even om. En als dat niet kan, dan zorgen ze er in elk geval voor dat ze die jongens niet aankijken.

LEES MEER →