MAASSLUIS | Op dinsdag 27 september 2016 vond het raadsdebat plaats over de ongeregeldheden in de Burgemeesterswijk die de laatste weken in verergerde mate plaatsvonden. Onderwerp was daarnaast ook het noodbevel van 4 dagen en het voorstel voor een noodverordening voor langere tijd. De raadsfracties hadden hun inbreng en gaven hun visie op wat er dient te gebeuren. De strekking van de visie is: geweld, intimidatie en vandalisme tolereren we niet. Neem structurele maatregelen.

John Dolstra (CU)

John Dolstra (CU)


Voorzitter, LONGREAD

De fractie van de ChristenUnie is zeer ontstemd over de opnieuw uit de hand gelopen situatie in de mooie nieuwe  Burgemeesters woonwijk.  Ruiten die zijn ingegooid van woningen auto’s beschadigd, berichten en haatmails met een bedreigend en discriminerend gehalte  naar de WOS. Voorzitter allemaal zaken waar wij in Maassluis op korte termijn een einde aan moeten maken. Het meest in het oog springend en stuitend vinden wij het trage optreden van de politie en het feit dat dienstdoende agenten niet eens op de hoogte waren van de uit de hand gelopen situatie.

De ChristenUnie is van mening dat voor de tweede keer in korte tijd bij dit onderwerp de politie ernstig tekort is geschoten. We hebben een prachtig politie bureau in Maassluis dat voor het grootste deel van de dag leegstaat. Voorzitter wij vragen aan de burgemeester  waarom zijn de politie wijkteams per 1 juli  jl. verplaatst en wordt ook de noodhulp vanuit Vlaardingen aangestuurd. Er zijn nog wel wat wijkagenten maar hoe is nu de personele bezetting van de politie in Maassluis buiten de inzet van noodhulp geregeld?

Voorzitter,

De ChristenUnie vraagt zich echt af of een politie team op afstand wel goed zijn werk kan doen. De noodhulp zou van binnen naar buiten worden georganiseerd, maar werkt in de praktijk blijkbaar precies andersom Maassluis springt bij in Vlaardingen, Vlaardingen in Schiedam en Schiedam naar Rotterdam.  Ja dan komt Maassluis niet op de eerste plaats als noodhulp noodzakelijk is.

Onlangs is in Maassluis de fietsenstalling bij het NS station centrum gesloten. Bestaat er een mogelijke verband met de negatieve gebeurtenissen in de burgemeesterswijk?  Ook willen wij weten van de burgemeester wanneer hij op de hoogte was van de plannen van deze groep jongeren met een crimineel gedrag  om in de burgemeesterswijk opnieuw dit weekend de orde te verstoren vernielingen aan te richten gepaard met bedreigingen en discriminatie. Temeer omdat volgens informatie de pers al afgelopen dinsdag op de hoogte was van deze plannen.

De ChristenUnie wil ook weten of deze groep jongeren inmiddels bekend is en of er aangiften zijn gedaan wegens vernielingen en aansprakelijkstellingen om de schade te verhalen.

Verder is de ChristenUnie van mening dat dit niet om incidenten gaat en dat deze problematiek al veel langer speelt. Al jaren voorzitter.  Ook al in de tijd van de vorige burgemeester en destijds door hem gemaakte  toezegging voor  een  integratie nota.  Daar zitten we nu nog steeds te wachten. Graag horen wij van u wanneer we deze nu kunnen verwachten.

Ook blijven er voor ons vragen en grote twijfels of het college wel goed in beeld heeft hoe het jeugdwerk vorm moet krijgen voor zowel en samen met autochtonen en allochtonen jongeren. Hoe wordt het Centrum voor jeugd en gezin en het wijkteam  jeugd  ingezet? Niet alleen vragen van ons, maar deze zijn ook gesteld door de voorzitter van de Marokkaanse gemeenschap. Ook zij wachten al te lang op antwoorden van het college. Het belangrijkste voorzitter,  weten wij om welke jongeren met een crimineel gedrag het gaat en hebben we deze kleine groep in beeld om ze aan te pakken. Wethouder kunt u aangeven waarom de goedwillende Marokkaanse gemeenschap al zo lang moet wachten op hun vragen over het jeugdwerk de inzet van het centrum voor jeugd en gezin en het wijkteam.

In de Marokkaanse Moskee heeft zondag 25 september een constructief gesprek plaatsgevonden  waarbij  de Marokkaanse gemeenschap zijn verantwoordelijkheid  wil nemen.  De ChristenUnie is blij dat  ook vanuit de Marokkaanse gemeenschap er aandacht is voor dit grote probleem. Om samen met de gemeente politie en andere ketenpartners in gesprek te komen wat  tot een oplossing moet leiden.  De ChristenUnie ziet dit als positief, maar we willen ook burgemeester dat het bevoegd gezag bij rellen  sneller en actiever ter plaatse is. Hoe kijkt de burgemeester aan tegen de inzet van een buurtteam van uit de Marokkaanse gemeenschap. De ChristenUnie is n.l. van mening dat je het Veiligheid samen moet doen. Had het in dit verband niet beter geweest om dit  samen te doen.  Mensen uit de Marokkaanse gemeenschap en de mensen uit de wijk en de al aanwezige buurtpreventie?

De ChristenUnie wil het belang van samenwerken  met buurt WhatsApp en  buurtpreventie in alle wijken nogmaals onderstrepen om zo ook goed de signalementen en informatie over deze daders te ontvangen en de pakkans te vergroten.  De ChristenUnie is mede indiener van een motie over deze onacceptabele gebeurtenissen.

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    14 oktober 2016 at 10:25

    ”Over-Last Gesproken!”