Gemeenteraadscommissie bespreekt handhaving door BOA

“Dit was tijdverspilling en wat was iedereen begripvol naar BOA en de burgemeester. Als burger zakt je daarover toch de moed in de schoenen. Er gaat dus niets veranderen.”

LEES MEER →
© HWK

Bijeenkomsten ‘Zin in Zondag’

Kom gerust eens langs om te luisteren of om mee te praten over de diverse onderwerpen rond spirituele bewustwording.

LEES MEER →
© PXB-CC - pirod4

PvdA: Eenzaamheids problematiek is groot thema

Recent hebben wij kennis genomen van de uitkomsten van de meicirculaire en welke consequenties deze hebben voor onze financiën. Deze vooruitzichten zijn niet gunstig. Daarnaast hebben zo goed als alle gemeente grote oplopende tekorten in zowel de jeugdzorg als de WMO.

LEES MEER →
© PXB-CC

ChristenUnie: Lasten zullen stijgen

Als raad zouden we periodiek op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken van het beleidsplan. Al een jaar lang wachten we op dit periodiek overleg. Zelfs eenvoudige zaken als promotie van duurzaamheidsmaatregelen zien we niet helder terugkomen in onze stad.

LEES MEER →

Maassluis Belang: Plannen niet goed doortimmerd

Er ligt voor onze stad een behoorlijke bezuinigingsoperatie hoe kunnen we die volbrengen als we nu instemmen met deze kaders?

LEES MEER →
© PXB-CC

Harde kritiek VSP op plannen B&W

Nieuwe onheilstijdingen in het sociaal domein geven het trieste beeld dat we nog niet bij een begin van in control zijn. Met dat slechte nieuws is deze Kadernota volledig achterhaald of – om het populair uit te drukken – boterzacht geworden. Het college moet met dit incomplete werk aan de slag en met een aangepaste Kadernota in september komen en een sluitende begroting in november.

LEES MEER →
© MNU

ChristenUnie: Aandacht voor de stille kant van Maassluis

Bestrijding eenzaamheid, armoedebeleid, aanpak taal- en rekenachterstand, schuldenaanpak, jeugdzorg en zorg voor ouderen.

LEES MEER →

Debat Sport & Cultuur: “een rondje azijnpissen”

De verenigingen CKC en  Green Eagles wachten al meer dan tien jaar op de nieuwe sporthal. Daarnaast zijn de hoge huurprijzen en het slecht onderhoud van accommodaties een doorn in het oog beperkt de APV regelgeving de verenigingen. Zo mag de schietvereniging  geen extra inkomsten genereren uit baromzet omdat de ruimte niet mag worden verhuurd zonder vergunning.

LEES MEER →