VSP Drone’t de uitdagingen in Maassluis

We weten met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat er één collegelid overblijft. Maar dat is voor de andere heren geen reden om het alvast wat kalmer aan te gaan doen. We horen graag in tweede termijn wat we in de eindsprint nog van hen kunnen verwachten.

LEES MEER →

GroenLinks niet in Verkiezingsdebat

Lokale partij heeft het geld hard nodig om verder op te bouwen

LEES MEER →

Column: Debat

Leg dat nu eens naast het debat dat er dezer dagen is losgebarsten rondom Sinterklaas en de verschijningsvorm(en) van (zwarte) Piet. Wat mij opvalt is dat niet het debat is verhard maar dat de meningen zijn verhard en dat er niet of nauwelijks ruimte is bij beide kanten om naar de argumenten van de andere partij te luisteren.

LEES MEER →

Christen Unie: In debat ‘Overlast Burgemeestersplantsoen’

Wethouder, kunt u aangeven waarom de goedwillende Marokkaanse gemeenschap al zo lang moet wachten op hun vragen over het jeugdwerk de inzet van het centrum voor jeugd en gezin en het wijkteam?

LEES MEER →

VSP: In debat ‘Overlast Burgemeestersplantsoen’

Zijn de raddraaiers inmiddels met naam en toenaam bekend? Zo ja, is er al een één op één contact gelegd met de ouders van deze raddraaiers? Indien niet, is de burgemeester bereid om alle middelen in te zetten om de identiteit van de groep in kaart te brengen?

LEES MEER →

Maassluis Belang in debat ‘Overlast Burgemeestersplantsoen’

Wat moet er nog meer gebeuren voordat de politie daad -werkelijk ingrijpt en de daders oppakt? Hoeveel zorgtroepen moeten we nog loslaten op deze jongeren die al jaren resistent zijn voor elke vorm van hulpverlening? Ouders erop aanspreken en aansprakelijk stellen is ook …

LEES MEER →

CDA in het debat “Overlast Burgemeestersplantsoen”

Naast de harde lijn van politie en handhaving die hierbij noodzakelijk is, kunnen we tegelijk vanuit de bereidheid, de wil en de urgentie die nu door alle partijen gevoeld wordt samen werken aan een stevige en gemeenschappelijke basis.

LEES MEER →

Kadernota: bijdrage van CU in het debat

MAASSLUIS | Bij de bespreking van de kadernota concludeerde de …

LEES MEER →