Bijgewerkt per:

Grondonderzoek nieuwbouwgrond “De Kade”

MAASSLUIS | Voordat het terrein vrijgegeven wordt voor bebouwing moet worden vastgesteld dat eventuele verontreiniging van de grond geen bedreiging ...
Verder Lezen
© PXB-cc - Nattanan Kanchanaprat

ROGPlus en grote winsten van zorginstellingen

MAASSLUIS | Op woensdag 26 juni jl. is in een uitzending van Pointer (NPO 2) aandacht besteed aan grote winsten ...
Verder Lezen
© google streetviews

VSP: Onveilige oversteeksituatie bij MSV’71

MAASSLUIS | Op 5 juli 2019 heeft het college van B&W de leden van de gemeenteraad schriftelijk geïnformeerd over situatie ...
Verder Lezen
© google maps

9 juli infoavond over beperken geluidshinder A20

MAASSLUIS | In het kader van het project Beperken geluidshinder A20 nodigt B& W u uit om op dinsdag 9 ...
Verder Lezen
© PXB-CC - pirod4

PvdA: Eenzaamheids problematiek is groot thema

eenzaamheidsproblematiek is een groot thema in een samenleving die steeds individueler wordt wat de volle aandacht verdient MAASSLUIS | Bij ...
Verder Lezen
© PXB-CC

ChristenUnie: Lasten zullen stijgen

foto: Wallstrand Bij 'geluidsscherm langs A20' is voor alsnog geen budget is opgenomen MAASSLUIS | Bij het Debat over de ...
Verder Lezen

Maassluis Belang: Plannen niet goed doortimmerd

we gaan 16.000 besparen op Bouwdorp MAASSLUIS | Bij het Debat over de Kadernota 2020 – 2023  sprak Denise Mulder ...
Verder Lezen
© PXB-CC

Harde kritiek VSP op plannen B&W

De ervaring leert dat als het niks wordt met ruimtescheppers, je er dan ook nooit meer iets over hoort. MAASSLUIS ...
Verder Lezen
© PXB-CC

Maassluis steunt uitbreiding van een reeds vergunde gaswinning

MAASSLUIS | Middels een brief van 14 mei 2019 heeft D66 op grond van art.51 RvO aandacht gevraagd voor de ...
Verder Lezen
© PXB-CC

Gaswinning: Maassluis steunt protest omliggende gemeenten niet

MAASSLUIS | Middels een brief van 14 mei 2019 heeft D66 op grond van art.51 RvO aandacht gevraagd voor de ...
Verder Lezen
© PXB-CC

Gaswinning: B&W stelt NAM verantwoordelijk bij schade

MAASSLUIS | Middels een brief van 14 mei 2019 heeft D66 op grond van art.51 RvO aandacht gevraagd voor de ...
Verder Lezen
© PXB-CC

Gaswinning: B&W vindt bodemdaling acceptabel

MAASSLUIS | Middels een brief van 14 mei 2019 heeft D66 op grond van art.51 RvO aandacht gevraagd voor de ...
Verder Lezen
© PXB-CC

Gaswinning: B&W wil geen second opinion

MAASSLUIS | Middels een brief van 14 mei 2019 heeft D66 op grond van art.51 RvO aandacht gevraagd voor de ...
Verder Lezen
© google maps

VSP: helft van de busperrons voldoet nu niet

MAASSLUIS | Op 29 mei 2019 heeft METROCOV (Reizigersoverleg in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag Vervoersautoriteit) middels een schrijven aandacht ...
Verder Lezen
© PXB.CC

B&W en creatief boekhouden

MAASSLUIS | De fractie van Forum voor Maassluis heeft diverse vragen bij de aan de gemeenteraad aangeboden jaarstukken over 2018 ...
Verder Lezen
Aan het laden...