9/3 Debat GR2018: Wat zeggen de partijen over …

Deze stellingen zijn maandagavond gepresenteerd aan de politieke partijen die allen toegezegd hebben mee te doen aan het debat.

LEES MEER →

14/1 WOS Radio verkiezingsdebat in Maassluis

Op 13 maart is het eerste debat, dat van Westland in café De Witte in ‘s-Gravenzande. Een dag later volgt het verkiezingsdebat voor Maassluis in café De Waker.

LEES MEER →

Begrotingsdebat: PvdA blijft strijdbaar

“PvdA kiest voor investeringen in onze bemanning, in onze inwoners. Zodat zij zich zeker voelen bij ons aan boord, als inwoners van het schip Maassluis.”

LEES MEER →

CDA positief over plannen voor 2018

De fractie van de CDA is positief en optimistisch over hoe de gemeente verder kan in 2018. Met een aantal amendementen en moties ligt er een solide basis om Maassluis mooi(er) te maken.

LEES MEER →

Vertrouwen door verbinden met alle inwoners

Verder zijn we net als een aantal andere partijen van mening dat de hondenbelasting kan worden afgeschaft … Wij zullen de ontwikkelingen van de fusie gesprekken bij de bibliotheek kritisch blijven volgen.

LEES MEER →

VSP ook in tweede termijn kritisch

“We bespeurden enig ongemak toen we de oorzaken van de vertraging bij de werkzaamheden aan de orde stelden. Het gaat ons er om dat de inwoners van Maassluis, die dagelijks last ondervinden van de vertraging, recht hebben te weten waarom het allemaal zo lang duurt.”

LEES MEER →

PvdA trots op de bereikte resultaten

De maritieme traditie is niet een nostalgisch sentiment, het is ook een economische, duurzame, innovatieve kracht van onze stad.

LEES MEER →

CDA in debat over begroting 2018

Laten we beter doen wat beter kan en laten zien wat we doen. Laten we zo als gemeente verder bijdragen aan een samenleving die ruimte laat om van elkaar te verschillen en die een plek biedt aan iedereen.

LEES MEER →