Column (8): Een lesje in geduld

Een lesje geduld bij het ouder worden waar je gewoon goed moet blijven zorgen.

LEES MEER →
© PR

Begrotingsdebat ChristenUnie: Van papier naar werkelijkheid?

Wat betrft de stille kant: Opmerkelijk is dat u schrijft dat het zeer waarschijnlijk is dat er geen extra middelen beschikbaar komen…

LEES MEER →

Column (1): Mag het iets meer zijn?

Een weigering met een ingewikkelde toelichting zou beter gevolgd kunnen worden door een uitleg waar en hoe de hulpvrager wél echt geholpen zal gaan worden.

LEES MEER →

Column (7): Veiligheidsgevoel vs Veiligheidscijfers

Wat doen nietszeggende statistieken met uw gevoel? Mij helpen ze niet. Ik luister naar wat inwoners vertellen over hoe het voelt in de praktijk.

LEES MEER →

CU standpunt “Samen kiezen voor Geluidswal A20”

Geef toe dat het betrekken van de omwonenden blijkbaar niet is gegaan zoals gedacht en bedoeld. Voer een goed gesprek met de bewoners van de Doornenbuurt.

LEES MEER →
© MNU

ChristenUnie geeft haar visie op de Kadernota 2019-2022

Waak voor het te makkelijk inzetten van adviesbureaus die rapporten opleveren zonder actieplan op maat voor Maassluis.

LEES MEER →
© MNU

ChristenUnie: Het ontbreekt te vaak aan sturing en communicatie

Waak voor het te makkelijk inzetten van adviesbureaus die rapporten opleveren zonder actieplan op maat voor Maassluis.

LEES MEER →

Column (6 ): Zon, zee … en een vega-burger

Een complex proces om het slachten en verwerken op een goede en zorgvuldige manier uit te voeren.

LEES MEER →