Groei deeltijdpleegzorg zet door in 2022 

Het gaat niet goed signaleert ook Jeugdzorg Nederland aangaande uithuisplaatsingen en pleegouders

LEES MEER →

Gemeenteraadsleden die de jeugdwet aan hun laars lappen

Dan kunt u constateren dat raadsleden gewoon schaamteloos aangeven dat ze weten een enorm risico te nemen omdat de Verordening in strijd is met de de Awb en de Jeugdwet en het Internationaal Kinderrechtenverdrag .

LEES MEER →

Maassluis: Politieke zorgen om opzet jeugdhulp

Dat bewust wegkijken en het niet erkennen van onjuiste keuzes onherroepelijk leiden tot een groot systeem falen hebben we kunnen zien in de toeslagenaffaire en de ellende met de woningen in Groningen.

LEES MEER →

Juristen beoordelen rechtmatigheid verordening Jeugdzorg Maassluis

Om een onderbouwd antwoord te kunnen geven heeft B&W verschillende juristen geraadpleegd over hoe de gemeente de gewenste situatie kunnen realiseren. Onder hen niet alleen interne juristen, maar voor de zorgvuldigheid ook
externe juridische specialisten van advocatenkantoor CMS.

LEES MEER →

Column(61): ‘Geitenpaadje’ als slecht voorbeeld

Overheid, wat verwacht je dan van je inwoners en het bedrijfsleven? Als je zelf de wet ontduikt en daarin blijft volharden,

LEES MEER →
woman discussing problem during group therapy

Waarom worden complexe scheidingen niet opgelost

Dit is waarom het de gemeente in de zeven jaar dat zij de jeugdhulp mogen uitvoeren niet is gelukt om effectieve oplossingen te vinden.

LEES MEER →

Gemeenteraad oriënteert zich op herinrichting Jeugdzorg

Vanaf 2019 is gewerkt aan het anders organiseren van de jeugdhulp. Hoe liggen de verantwoordelijkheden? Is de privacy van cliënten volgens AVG regelgeving geborgd? Hoe zijn nd regels mbt drang en dwang? En vooral: worden wachtlijsten eindelijk kort?

LEES MEER →

Jeugdbescherming vangt 10.000 per dossier maar elk onderzocht dossier is niet op orde

Gemeenteraadsleden kunt u nog slapen als u weet dat een GI voor iedere jeugdbeschermingsmaatregel die zij uitvoeren een slordige €10.000 per kind ontvangt en daarvoor niet eens kan zorgen dat het dossier op orde is?

LEES MEER →