SP opent Meldpunt Jeugdzorg, Zorg en Participatie

www.maassluis.nu – De gemeente heeft dit jaar de taak gekregen om zorg en ondersteuning te bieden aan ouderen,  langdurig zieken en om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Om te weten of dit op een goede manier gebeurt en om mogelijke verbeteringen te kunnen voorstellen heeft de SP een meldpunt geopend.

LEES MEER →

Column: De zorg verandert, Maassluis verandert mee

Erik van der Hoff maakt in deze reclame duidelijk dat er continu van alles verandert en in dit geval de zorg. Voor goede zorg, zorg je samen is de boodschap van VGZ. Ik vind het persoonlijk een nogal irritante reclame maar ook hier geldt, als je het mij vraagt is de boodschap helder.

LEES MEER →

ARS – Knelpunten WMO, Jeugdzorg en participatie

De Adviesraad volgt de ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie. Wat zij de signalen?

LEES MEER →

Wijkteam Jeugd staat voor je klaar

Jeugdzorg – Waar kun je terecht met jouw probleem: …

LEES MEER →

Column: Ik heb een droom

Ik heb een terugkerende droom. Is het een nachtmerrie met een happy-end?

LEES MEER →

Crisisdienst jeugdzorg: een doodlopende weg

De informatie, bereikbaarheid en beschikbaarheid van de contactpersonen is niet geregeld.

LEES MEER →

Privacy in Zorg 2015 niet geborgd

Het is zorgelijk dat wethouder Keijzer stelt dat ouders toestemming verlenen voor het delen van hun gegevens. Deze zgn. generieke toestemming is geen enkele waarborg voor ouders.

LEES MEER →

Column: Kind van de rekening

De kinderen op de school bij mijn dochter hebben echt zorg nodig. Het is een taaie klus voor professionals, laat staan voor ouders die er dag en nacht mee te maken hebben. En hoe moet het met de kinderen van ouders die het opvoeden niet aan kunnen?

LEES MEER →