“Zorg voor meer toiletten in de natuur, bij busstations en langs wandel- en fietspaden”

Het tekort aan toiletten in stads- en dorpscentra, moet aangepakt, want nu blijft één op de vier Nederlanders vanwege het toilettekort regelmatig thuis, en bij ouderen zelfs meer dan één op de drie.

LEES MEER →

Onderzoek: een derde van de gemeenteraden heeft werk gemaakt van openbare toiletten

Openbare toiletten zijn echt nodig. Het is echt nodig dat de gemeenteraadsleden ambtenaren en wethouders aan het werk zetten om dit probleem in de gemeente op te lossen.

LEES MEER →

VSP – Waar blijft het toegezegde openbaar toilet op de Vlietlocatie?

Daarom heeft de VSP Maassluis uitgekeken naar de invulling van de toezegging dat bij het uitwerken van de plannen voor de Vlietlocatie een openbare toiletvoorziening zou worden meegenomen. De VSP Maassluis vindt de uitkomst daarvan teleurstellend: gaat u maar naar Jumbo …

LEES MEER →

Wethouder Kuiper sluit compromissen met Jumbo

Deze verplaatsing is ook besproken met de werkgroep vastgoed en het bestuur van de winkeliersvereniging Stadshart die de ingang weliswaar liefst helemaal aan de Zuidvliet zouden zien, maar ook zij beoordelen deze verplaatsing als een verbetering en werkbaar.

LEES MEER →