De gemeenteraad krijgt niet volledig haar zin

MAASSLUIS | Op 7 juli 2020 heeft de gemeenteraad de Raadsconsultatie Vlietlocatie behandeld. Naar aanleiding van deze consultatie is een aantal toezeggingen gedaan door wethouder Sjoerd Kuijper. 

Een aantal van deze toezeggingen vereisen nu aandacht:

  1. Samen met de portefeuillehouder economie zal de wethouder Kuiper zich inspannen om de ingang van de supermarkt verplaatst te krijgen richting Zuidvliet.
  2. Het realiseren van voldoende (bewaakte) fietsparkeerplaatsen wordt meegenomen.
  3. Met de Jumbo supermarkt wordt besproken of er een toiletvoorziening gerealiseerd kan worden.

De afgelopen periode hebben gesprekken plaatsgevonden met Jumbo en de projectontwikkelaar ABB. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de ingang van de supermarkt en het gebruik van het toilet. Hierna is het aangepaste gevelbeeld met aanvullende architectonische kwaliteit opnieuw door de welstandscommissie besproken, die goedkeuring heeft gegeven aan de uitwerking.

Er is intensief overleg gevoerd met Jumbo over de positionering van de entree. Volledige verplaatsing van de entree naar de Zuidvliet is niet mogelijk vanwege de winkelinrichting en het aantal parkeerplaatsen nabij de entree.

Wel is de gemeente met Jumbo overeengekomen om de ingang naar ongeveer de helft van het pand te verplaatsen. m de afstand tussen de entree van de supermarkt en de eerste winkels binnen een straal van 40 meter te positioneren. Hiermee wordt de kans op vervolgbezoek het grootst. Op de bijgevoegde tekening is de locatie van de ingang te zien met daarop de afstanden tot de overige winkels.

Deze verplaatsing hebben we ook besproken met de werkgroep vastgoed en het bestuur van de winkeliersvereniging Stadshart die de ingang weliswaar liefst helemaal aan de Zuidvliet zouden zien, maar ook zij beoordelen deze verplaatsing als een verbetering en werkbaar compromis.

Het inrichtingsplan biest verspreid over drie locaties (Zuidvliet, Boogertstraat en Arthur van Schendelstraat) ca. 50 plekken voor fiets parkeren.

  • 16 stuks in de Boogertstraat
  • 14 Arthur van Schendelstraat (naast het Laden en lossen van de Jumbo)
  •  22 stuks aan de Zuidvliet
Boekje Welstand (pdf)

Toiletvoorziening
Wethouder Kuiper heeft afgesproken met Jumbo dat een toiletvoorziening voor al het winkelend publiek in heel het Stadhart wordt gerealiseerd in de nieuwe vestiging. Jumbo heeft toegezegd dat er goed toegankelijke toiletten komen die door iedereen gebruikt kunnen worden. Bij de balie kan de sleutel worden gevraagd, waarmee een ieder toegang krijgt tot het toilet. Er zal bij de balie kenbaar gemaakt worden dat toiletbezoek mogelijk is.


VSP – Waar blijft het toegezegde openbaar toilet op de Vlietlocatie?

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt