De VSP Maassluis vindt de uitkomst daarvan teleurstellend

MAASSLUIS | De fractie van de VSP heeft kennis genomen van de raadsinformatiebrief ‘afhandeling toezeggingen Vlietlocatie’. Zoals bekend dringt de VSP Maassluis al jarenlang aan op een voorziening in de binnenstad die daadwerkelijk kan worden gezien als een openbaar, voor iedereen toegankelijk toilet. Dit ten behoeve van bezoekers van buiten de stad, maar ook van het winkelend publiek.

Fractievoorzitter Ton Luijendijk: “Voor ons is daarbij het uitgangspunt: iedere 500 meter een openbaar, toegankelijk en schoon toilet in stadscentra en drukke voetgangersgebieden, zoals dat is vastgesteld door de Toiletalliantie. Tot nu toe hebben onze inspanningen niet het gewenste resultaat. Stickers op de ramen van horecavoorzieningen hebben een uiterst beperkt effect.”

Daarom heeft de VSP Maassluis uitgekeken naar de invulling van de toezegging dat bij het uitwerken van de plannen voor de Vlietlocatie een openbare toiletvoorziening zou worden meegenomen. De VSP Maassluis vindt de uitkomst daarvan teleurstellend. De toiletvoorziening is gepland in de vestiging van een supermarkt, dus alleen bereikbaar tijdens de openingsuren. Verder moeten gebruikers eerst een sleutel ophalen.


De VSP heeft daarom de volgende vragen aan het college van B&W

  1. Waarom heeft u gekozen voor een voorziening die alleen kan worden gebruikt tijdens de openingsuren van een winkel?
  2. Waarom houdt u geen rekening met mensen die ook buiten winkeltijden de binnenstad van Maassluis bezoeken?
  3. Wat is uw reactie op het uitgangspunt van de Toiletalliantie dat er binnen een straal van 500 meter 24/7 een altijd toegankelijke openbare toiletruimte beschikbaar moet zijn.
  4.  Op welke manier denkt u nu op korte termijn daadwerkelijk invulling daaraan te geven?

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt