MAASSLUIS | Op 09-10-2020 heeft de fractie van Forum voor Maasluis op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien van de veiligheid in Maassluis. De burgemeester beantwoordt onderstaand de gestelde vragen.

Ingezonden: Tiental jongeren mishandelen jonge tiener

 

1. Bent u bekend met de inhoud van het bovengenoemde artikel?

Ja.

2. Beschouwt u bovenstaande incident ook nu weer als een incident of ziet u, net als onze fractie, een (verontrustende) stijging van de geweldscijfers in Maassluis?

Uit de cijfers die bekend zijn bij politie is er geen sprake van een stijging van de geweldscijfers in Maassluis. Dat blijkt ook niet uit het recent gepubliceerde Gezamenlijke Veiligheidsbeeld van de le helft 2020. We vinden het ernstig wat er is voorgevallen en hebben contact met politie en jongerenwerk om meer van zulke incidenten te voorkomen, maar beschouwen het niet als deel van een trend.

3. Bent u het met ons eens dat elk geweldsincident er één te veel is?

We beschouwen elk incident als één teveel en betreuren het dat dit incident heeft plaatsgevonden.

4. Welke aanpak en acties voert u uit of gaat u uitvoeren om geweldsincidenten terug te dringen?

De raad is geïnformeerd over de aanwijzing van de drie metrostations als veiligheidsrisicogebieden en over de mogelijkheid tot preventief fouilleren in deze gebieden. Deze maatregelen helpen om het bezit van wapens terug te dringen.

5. Wordt u door de politie – nadat de aangifte is gedaan – actief op de hoogte gehouden van de vorderingen van het rechercheonderzoek?

Ja, de burgemeester heeft regelmatig contact met de politie die hem op de hoogte houdt van rechercheonderzoeken. Het OM informeert de burgemeester over rechterlijke uitspraken in strafzaken.

6. Indien u inmiddels al op de hoogte gesteld bent. Heeft de politie al zicht op mogelijke verdachten?

Het onderzoek naar de zaak loopt. Op dit moment is nog geen zicht op mogelijke verdachten. Zaken als openlijke geweldpleging en bedreiging zijn ernstig, nemen we zeer serieus en de politie stelt hiernaar meteen onderzoeken in.

7. Uit onze gegevens schijnt het weer een bekende groep van 13-15 jarigen te zijn die al meer in het nieuws is geweest. Klopt dit?

Zoals bij vraag 6 is aangegeven, loopt het onderzoek naar de zaak. Politie en jongerenwerk zetten zich in om de groep in kaart te brengen en we kijken of het mogelijk is om een groepsaanpak op te zetten. Hierbij trekken de gemeente, politie en jongerenwerk gezamenlijk op om de overlast door jeugdgroepen te verminderen.

8. Het genoemde artikel insinueert dat er meer “misdaden” in Maassluis voorkomen waarover de burger niet wordt ingelicht. Is dit inderdaad zo en kunt u ons wat over deze gevallen mededelen? De burger heeft door tenslotte recht op.

Wij kunnen ons niet vinden in de insinuaties dat er meer misdaden voorkomen waarover inwoners niet worden geïnformeerd. De burgemeester heeft nauw contact met de politie over de veiligheid in de stad en informeert de raad regelmatig hierover.

[ redactie:  De burgemeester doet bij vraag 8 geen uitspraak over het niet/wel informeren van de burgers via de media] 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Kees de Groot
  13 november 2020 at 09:34

  Er is een lekkende kraan, een groot probleem, het verziekt de muur, vloer en inwendige schade aan beton… dan wordt daar over geklaagd door de bewoners en dan zegt een verantwoordelijke (lees Burgemeester van Maassluis) gewoon ‘’ ja maar hij lekt niet meer dan gisteren ‘’

  Daar gaat het dus mis… de denkwijze en dus de onkunde van een bestuur..

  Had Maassluis maar een degelijk en capabel bestuur, dan zaten we niet in een rottende boot…

  Er gebeuren elke week meerdere zaken die geen goedkeuring dragen, maar erkennen ho maar…

  Slappe hap !