© Gemeente - Deze informatie vind je ook op de website van de gemeente

Het Wijkteam Jeugd trekt samen met je op om de ondersteuning die het gezin nodig heeft, te regelen. Je zult ongetwijfeld via de landelijke en lokale media al het nodige hebben gehoord over alle wijzigingen rond de jeugdzorg vanaf 1 januari 2015.

Ben je al persoonlijk geïnformeerd over de mogelijke gevolgen die dat heeft voor de zorg die jou of je kind ontvangt of gaat ontvangen? Of denk je zo nu en dan, hoe moet dat nu allemaal? Gemeente Maassluis helpt jou, opdat de jeugdhulp voor nu en in de toekomst goed geregeld is.

Eén ding is zeker, geen kind of ouder/verzorger mag tussen wal en schip raken! Zij krijgen hulp op maat, snel en dichtbij huis, opdat de jeugd ook in 2015 in Maassluis gezond en veilig kan opgroeien.

Professionals van Wijkteam Jeugd
Het Wijkteam Jeugd bestaat uit professionals die werken met jeugdigen. Ze kunnen zelf snel hulp leveren of de doorverwijzing naar de juiste vorm van zorg in gang zetten.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Het Wijkteam Jeugd is gevestigd in het gebouw van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Vincent van Goghlaan 6
telefoon 010-5931111
e-mail   info@cjgmaassluis.nl

Crisisdienst
Heeft u bij een crisis direct hulp nodig?

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
telefoon:  010-2330000
website    www.jbrr.nl

Jeugdwet
De jeugdwet regelt dat de (huis)arts of specialist, de (kinder)rechter en het Meldpunt Veilig Thuis (voorheen Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) rechtstreeks kunnen verwijzen naar een zorgaanbieder. Uiteraard zal er dan ook zorg worden gedragen voor afstemming met het Wijkteam in Maassluis.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt