Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist – mogelijk tussen de regels door –  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van ’t Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia

Edo vertrekt. Ik schat in dat weinig inwoners daarover rouwig zijn. Hoogstens de tweehonderd personen (bestuursleden van clubs en stichtingen) die wat van de gemeente gedaan willen krijgen in de vorm van subsidies. Niet eens de ambtenaren.

Hij was voor de rest van de inwoners een ongrijpbare afstandelijke man, gedurende corona periode nauwelijks zichtbaar, niet-transparant in communicatie met de pers.

Toegegeven, hij was wel zichtbaar als kadefiguur bij elke Sinterklaasintocht, Dickens figuur op de kerstmarkten en als bobo figuur bij het spel “De strijd om de sluizen”. Maar dat was allemaal toneelspel.

Wat deed hij op het toneel der gemeente?

Hij heeft op het gemeentehuis huisgehouden: Verbouwen stadhuisruimte naar politiebureau, verbouwen Burgerzaal naar Bedrijfsrestaurant, leegstand bedrijfsrestaurant gebruiken voor onderdak K&C Academie. Qua personeelsbeleid heeft hij veel gereorganiseerd: job rotatie, leidend tot onmin en vertrek met daardoor kennisverlies, uitholling van de in-house expertise, vertrek diverse communicatieadviseurs, uitbesteden Stadsbedrijf activiteiten.

Ik schreef op 1 september 2014 in de column “Tot Uw Dienst” :

De laatste tijd hoor je op diverse fronten discussies over de zelfstandigheid van Maassluis. Alsof er in de achterkamertjes van het stadhuis door Ronald Plasterk al een mededeling is gedropt “u zult opgaan in een groter geheel”. Het is geheel niet ondenkbaar: een samenvoeging met een aantal andere gemeenten. Vlaardingen, Schiedam en Maassluis samen als een groter geheel. In het laatste kwart van de vorige eeuw was er de megalomane discussie uit 010 over de gemeente Rijnmond. Toen ondenkbaar, maar inmiddels niet meer zo ver van ons bed als we zouden willen. Het zit er dik in dat we binnen 20 jaar deze supergemeente gerealiseerd zien. Misschien niet onder die naam. Het zal best wel Groot-Rotterdam worden.

Zou Edo een pion zijn in dat spel? Je zou het bijna denken want ik schreef op 24 oktober 2016 in een evaluatie getiteld ” Een jaar Edo ” onder andere:

Daar bleek Maassluis toch een stuk minder stabiel in politieke zin dan de profielschets had gesteld. Wat er zich toen achter de schermen heeft afgespeeld is onbekend. Ik weet dan ook niet of Edo zijn handen toen in onschuld heeft gewassen. Maar ja dat heb je nu eenmaal met achterkamertjes.

Geschikt voor onze stad is hij geen moment gebleken. Columnist M.A.Sluizer jr. (†) schreef een brief aan de toekomst, die postuum op 2 juni 2022 werd geplaatst met de titel Is Edo een Tweede Koos?” Hij gebruikte daarin het boodschappenlijstje van de raadscommissie o.l.v. Sjoerd Kuiper en sloot af met:

“Ik ben benieuwd of de inwoners, op het moment dat deze column ooit verschijnen mag, vinden dat de raadscommissieleden er destijds in geslaagd zijn om de juiste persoon te selecteren.”

Hoewel niemand foutloos is, heb ik een lijstje met items die mijns inziens onder zijn leiding géén resultaat – dan wel ongewenste resultaten – hebben opgeleverd.

TO DO LIJST EDO

Controleren boten op geldige ligplaatsvergunning in de vlieten
Opheffen wanprestaties Citytec en Stedin qua openbare verlichting
Ingrijpen bij malafide garagebedrijven

Verstrekken gemeentelijke steun voor Dierenvoedselbank
Voorkomen nodeloos doorschuifwerk VraagRaak (volgende loket) bij de hulpinstanties
Procedurele Kwaliteitsslag Jeugdzorg en WMO programma’s sinds 2015 nog steeds geen inzicht in kwaliteit
Stimuleren Alliantie Vrijetijdseconomie om economische potentie van de groengebieden in onze regio te vergroten
Tegengaan achterkamertjesspel (is trouwens al jaren een typisch pvda cultuur)
Uitvoering geven aan Groenboek voor de Vertowijk
Voorkomen en bestrijden angstcultuur op het stadhuis
Integriteit borgen door voorkomen vriendjespolitiek, belangenverstrengelingen en vingers in de pap (ervaar maassluis, SPEM en diverse andere instanties)
Toeslagenaffaire, lokaal vangnet en betrouwbaar netwerk tot stand brengen
jeugdzorg binnen de wettelijke spelregels
kerstmarkt verhuizing

problematiek rond veerpont voorkomen / oplossen

Vluchtelingenopvang op Lady Anne zou maar 8 weken duren …

Verkeersveiligheid vergroten: Veilige rotondes, fiascoplein Marelplein, snelheidsduivels op Mozartlaan Westlandseweg Industrieweg en Laan 40-45, Brugproblemen (4 bruggen), snelheidscontroles , snelheidsbeperkingen, veilige fietspaden, verkeersveiligheid op Kon. Julianalaan, controle fietsers in voetgangersgebieden, veilige ontsluiting De Kade, Effectieve Toezicht en Handhaving

Bestrijden geweld door tieners, wapenbezit, vuil naast containers dumpen, lachgas gebruik, drugshandel op straat
Voldoen aan normen aanrijtijden ambulances
Tegengaan vuurwerkoverlast
Realiseren geluidswal A20 voor Maassluis Noord, anders dan bij Wilgenrijk

Zorgdragen deugdelijk financieel beleid door een sluitende meerjarenbegroting (er dreigt een tekort)

Uitvoeren afvalbeleid ‘scheiden aan de bron’
Tijdig reageren op art 51 vragen uit de gemeenteraad; zijnde de welwillende ja-knikkende incrowd
Realiseren Sportzaal aan de Sportlaan in combinatie met oplossen probleem met het roekenbos

Steunen Stadshart met op De Vlietlocatie met noodzakelijke sociale woningbouw, voorkomen parkeerproblemen, bestrijden teloorgang Stadshart, afmaken winkelrondje

Er zijn veel columns verschenen waarin ik bovenstaande signaleerde. Hij was dus op de hoogte. Een kleine greep:

Conclusie

Zoals een adviseur een jaar geleden zei: “We hebben getracht te analyseren wat hij allemaal doet om te bepalen of hij wel capabel is, maar we krijgen geen idee noch beeld van wat hij uitvoert. Maassluis mag zich ‘gelukkig’ prijzen. Je merkt niets van zijn inbreng voor de stad. Eén kanttekening: hij zit er pas 6,5 jaar dus kan hij nog 5,5 jaar proberen resultaten te bereiken. Dat moet lukken.”

Hoe kwalificeert Edo – de man die een jaar geleden een gerenommeerde dameskledingzaak op de Dr. Kuyperkade binnenstapte met de legendarische woorden “dus u verkoopt tweedehandskleding” – zich in mijn ogen als Bestuurder, Hoofd van B&W en Baas van het stadshuis inclusief stadsbedrijf en als Belangenvertegenwoordiger van de stad?

Dit is mijn oordeel, daarmee zult u het moeten doen.

Reageren? … Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 952 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?


Jelle Ravestein

Jelle Ravestein

SCHERP AAN DE WIND ZEILER

■ Dichters, schrijvers, cartoonisten en columnisten corrigeren? U heeft nog veel te leren!
■ If you can not stand the heat: get out of the kitchen
■ Democratie is ook maar een woord
■ Elke les is er één.
■ Schrijven is een kunst, lezen des te meer.
■ Ik ben niet anders, ik kijk anders naar de dingen.
■ ■ ■ ■ ■
Columnist | Schrijver | Dichter | Mensenslijper | Aan de andere kant | Business Consultant | Filosoof | Spindoctor | Ethicus | Moralist | Ironicus | Sarcast | Zoeker | Mens | Aan(dekaak)steller | Vrijdenker | Optimistische realist

1 Reactie

 1. Arie Stigter
  17 februari 2023 at 13:43

  Goede colum Jelle, je schrijft wat ik deze week dacht toen ik het nieuwsbericht las.
  De beste man ziet het als promotie om naar Zwijndrecht te gaan. Prima, direct doen. Strik er om heen en weg.

  Mogen wij dan een burgemeester die zich wel bekommert om zijn inwoners? Die ook als hij niet in functie is warm en hartelijk is?