door Hans Middendorp

MAASSLUIS | De AWP doet al sinds 2007 mee aan de waterschapsverkiezingen, maar in 2023 doet de AWP ook mee aan de provinciale verkiezingen. Bovenaan de kieslijst van AWP Delfland staan: 1. Hans Middendorp (Den Haag); Anne van Hagen (Schiedam); Ko Heijboer (Maassluis); Frans van Kasteren (Rijswijk) en Ruud Leibbrand (Voorburg). “We waren de afgelopen vier jaar een middelgrote partij in het waterschap, met 15% van de stemmen. Maar we hopen natuurlijk op meer stemmen”, zegt Middendorp.

Vroeger heette de AWP voluit de Algemene Waterschapspartij, maar nu we met de provincies meedoen gaan we door met de afkorting AWP. “Onze thema’s zijn water, klimaat en natuur, en zo staan we dus ook op het stembiljet, als ‘AWP voor water, klimaat en natuur’.

Want water en klimaat zijn nauw met elkaar verweven, denk bijvoorbeeld aan het opvangen van hoosbuien op een manier dat geen schade ontstaat. “Provincies en waterschappen moeten veel meer doen tegen klimaatverandering en de gevolgen van klimaatverandering. Een hoosbui zoals in Limburg zou in Den Haag en Rotterdam tot enorme schade hebben geleid”.

Water en natuur zijn ook nauw verweven. Een goede waterkwaliteit zonder bestrijdingsmiddelen is essentieel voor een gezonde natuur. “Eén ijsvogel maakt nog geen zomer”, weet Middendorp. “Maar een lint van water met aan beide zijden natuurlijke moerasoevers draagt veel bij aan de biodiversiteit”.

█ Ook wil de AWP een eerlijke verdeling van de waterschapslasten. Nu betalen huishoudens 90% van de kosten, en bedrijven maar 10%. “Dat moet echt anders”, zegt Middendorp.

Water, klimaat en natuur zijn ook belangrijke thema’s in Zuid-Holland. “Stel dat de Limburgbui over Zuid-Holland valt, dan komen we echt ruimte tekort om al dat regenwater ook op te vangen om schade door wateroverlast te voorkomen. Tegelijkertijd gaat Zuid-Holland 236.000 nieuwe woningen bouwen. Zuid-Holland heeft veel weilanden en diepe polders, waar je goed moet nadenken over nieuwe huizen. Bovendien is er veel te weinig natuur in Zuid-Holland.”

█ Kijk voor meer info: https://awp.nu/waterschappen/delfland/

Voorste rij, v.l.n.r.: Hans Middendorp, Anne van Hagen en Ko Heijboer (foto: AWP Delfland)


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek