© www.maassluis.nu - Onvoldoende aanvoer tov de vraag

De fractie van het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art 51 R.v.O. over de ontwikkelingen van de Voedselbank in Maassluis. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1. Is het College op de hoogte van de maatregel dat de Voedselbank mogelijk een wachtlijst in gaat voeren?
Ja, helaas is de Voedselbank Maassluis genoodzaakt, door de toename in aanmeldingen in combinatie met onvoldoende toevoer van primaire levensmiddelen, om een wachtlijst in te stellen.

2. Welke mogelijke oorzaken kunt u aanwijzen voor de toename in de aanmeldingen?
De bekendheid van de Voedselbank is in de Maassluisse samenleving groter geworden na de uitbreiding van de Non Foodbank (speelgoed en kleding). Mede door de inzet van onder andere het kindpakket (verjaardagsdoos) ervaren huishoudens, die gebruik maken van de Non Foodbank een lagere drempel naar de Voedselbank.

3. Hoe ziet de gemeente deze ontwikkeling en welke rol kan de gemeente hier in spelen….?
De toename van het aantal aanmeldingen vinden we een zorgelijke ontwikkeling. Dit bevestigt de uitkomsten van de minima effectrapportage van het Nibud, die aannemen dat het voor bepaalde huishoudens met een laag inkomen steeds lastiger wordt om rond te komen. Over deze zorgelijke ontwikkeling blijven we in gesprek met het bestuur van de Voedselbank Maassluis.
In april zal er een Sociaal Beraad plaatsvinden waar de verdere ontwikkeling van het armoede- en schuldenbeleid gezamenlijk met het brede  maatschappelijke middenveld zal worden vormgeven. Hierbij zal bekeken worden waar de focus voor het armoede- en schuldenbeleid op moet liggen, hoe dat bereikt kan worden, waar de verbeterpunten liggen en wie in de aanpak een rol kan spelen

4. Klopt het dat de subsidie die Careyn kreeg voor het spreekuur in de Voedselbank is stopgezet? Kunt u aangeven wat hiervan de reden is?
Het klopt dat in de beschikking aan Careyn het spreekuur bij de Voedselbank niet is meegenomen. Deze activiteit is niet bewust gestopt. Bij het afhandelen van de aanvraag is dit aan onze aandacht ontsnapt. Careyn heeft ons hier niet eerder op geattendeerd. Wij zullen hierover het gesprek met Careyn aangaan en eventueel de beschikking herzien.

5. De huidige locatie biedt te weinig ruimte voor de Voedselbank, de kledingbank en de opslag voor de speelgoedbank. Bovendien heeft de Maasdelta aangegeven andere plannen met hun pand te hebben. Wij zijn positief over de rol die de gemeente heeft toegezegd te spelen in de zoektocht naar een nieuwe geschikte locatie. Wat is de huidige stand van zaken zowel waar het gaat over de zoektocht naar een goede, vaste locatie als hoe omgegaan wordt met de overgangsperiode?
We zijn in gesprek met diverse partijen, zodra hier meer duidelijkheid over is wordt u geïnformeerd.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt