Aanpassen van het waterpeil

DELFLAND | Delfland beheert de waterpeilen in de sloten, vaarten en kanalen. Wat het goede peil is, is afhankelijk van wat er in het betreffende gebied gebeurt. Het waterpeil in een woonwijk houden we lager dan in een natuurgebied waar weidevogels leven.

Wanneer in een gebied de bestemming of inrichting verandert, passen we daar het waterpeil op aan. Daarvoor zijn peilbesluiten nodig. Deze peilbesluiten worden vooraf afgestemd met belanghebbenden.

Het college heeft op 25 mei ingestemd met nieuwe peilbesluiten in Rijswijk, Rotterdam, Delft, Westland, Den Haag, Maassluis en Maasland.

► De ontwerp-peilbesluiten liggen van 1 juni tot en met 13 juli 2021 ter inzage. Het algemeen bestuur stelt de peilbesluiten op 30 september definitief vast.


© AWP

© AWP

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt