MAASSLUIS | De gemeenteraad bespreekt het plan voor de 2e ontsluiting voor het woongebied Wilgenrijk. Het college van B&W heeft al ingestemd met de  – haar inziens – voorkeursvariant, die leidt tot een goede doorstroming en tegelijkertijd ook tot de meest verkeersveilige situatie voor alle verkeersdeelnemers. De fractie van de VDD is het niet eens met deze gang van zaken en vraagt om een inhoudelijke bespreking in een raadscommissie per vandaag en eventueel aansluitend een raadsdebat.

In het Masterplan Wilgenrijk is ter hoogte van de Dr. Jan Schoutenlaan een 2e ontsluiting voor het woongebied Wilgenrijk gepland. Om tot een goede aansluiting te komen zijn verkeersstudies gedaan. Het daaruit voortvloeiende advies heeft geleid tot twee mogelijke kruispuntontsluitingen (niveau schetsontwerp). Het college heeft ingestemd met de voorkeursvariant, die leidt tot een goede doorstroming en tegelijkertijd ook tot de meest verkeersveilige situatie voor alle verkeersdeelnemers (md. fietsers).

Wethouder S.B. Kuiper en Wethouder F.A. Voskamp zijn portefeuillehouder:

Het college heeft besloten de voorkeursvariant “dubbelstrooksrotonde met 2 rijstroken en een fietstunnel” uit te werken tot definitief ontwerp. Aangezien de raming bij het schetsontwerp van beide varianten hoger is dan het reeds beschikbaar gestelde krediet van €1.500.000,= is de verwachting dat er in het eerstvolgende voorstel tot bijstelling van het investeringsprogramma een aanvraag voor kredietuitbreiding zal worden opgenomen. E.e.a. zal dan via de Kadernota 2023 aan uw raad worden voorgelegd.

hier vind je alle Raadsstukken

© B&W

 

 

 

 

 

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek