MAASSLUIS | Middels een motie van bijna alle raadspartijen werd B&W verzocht om prioriteit te geven aan het opknappen (bij voorkeur asfalteren) van de fietspaden aan de Albert Schweitzerdreef, de Rozenlaan en de Mozartlaan.

Zij stellen daarbij dat

  • vóór 1 februari 2024 inzichtelijke maken welke fietspaden er in 2024
    en 2025 opgeknapt worden;
  • daar waar nodig binnen het recent ophoogde budget voor wegonderhoud de prioritering aan te passen ten gunste van het onderhoud aan de fietspaden.


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!