door B&W

MAASSLUIS | Op 24-11-2021 heeft de fractie van de VVD op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien van participatie Lijndraaiersbrug. Per brief beantwoordtB&W de vragen in de gestelde volgorde.

1. Heeft u of had u niet beter voorafgaand aan de enquête advies kunnen inwinnen bij de Welstandscommissie?

Voor de binnenstad vormt de Commissie Cultureel Erfgoed Maassluis (CCEM) de welstandscommissie. Dit is een officieel en onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente met betrekking tot ruimtelijke (stedenbouwkundige, architectonische en historische) kwaliteit van plannen. Zowel voor de gemeente als de Commissie is participatie een onderwerp dat sterk onderhevig is aan verandering.

De Lijndraaiersbrug leek een mooie gelegenheid om met participatie ervaring op te doen. De commissie was gewend alleen concrete aanvragen te behandelen en kon niet vooraf reageren op de aangekondigde enquête. Inmiddels worden hierover afspraken gemaakt.

Deze commissie is advies gevraagd op de kleurkeuze die uit het participatietraject als voorkeur was bepaald en heeft deze uitkomst in haar advisering betrokken. Uiteindelijk heeft de commissie “grijs” geadviseerd.

2. Kan bij alle participatie trajecten de Welstandscommissie een veto uitspreken tegen de wil van de
meerderheid in?

De commissie spreekt geen veto uit maar adviseert. Het is gebruikelijk dat het advies van de commissie door ons wordt overgenomen. Er kunnen zwaarwegende argumenten zijn om af te wijken van dit advies en een ander besluit te nemen. De uitkomst van een enquête is daarvan een voorbeeld.

3. Hoe serieus neemt u de inwoners van Maassluis?

Wij nemen de inwoners van onze gemeente zeer serieus. De enquête is uitgezet bij 996 omwonenden. Hiervan hebben 264 voor donkergroen gestemd en 68 voor grijs. Wij betreuren het dat we bij de enquête niet aangegeven hebben dat de uitslag niet bindend was.

4. Wat kan er nog gedaan worden om de wens van de inwoners te respecteren en de brug in de gewenste kleur af te leveren?

In eerste instantie hebben wij ervoor gekozen om het advies van de commissie over te nemen. Toen bleek dat er door de enquête verwachtingen waren gewekt en er ook in de raad veel steun voor donkergroen was hebben wij besloten het advies van de commissie naast ons neer te leggen en voor groen te kiezen.


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    25 december 2021 at 10:02

    “Grijsgroen?!”