MAASSLUIS | De fractie van de VSP Maassluis op 10 05-2022 heeft op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien van het aanbieden en ophalen van grofvuil en gebruik van de milieustraat door inwoners van Maassluis en Maasland. Met deze brief beantwoordt B&W de vragen in de gestelde volgorde.

Belangrijkste vraag: Met het aangaan van de overeenkomst met Maasland worden de openingstijden en dienstverlening weer teruggebracht naar het niveau van vóór de Coronaperiode. De wachttijden voor het laten ophalen van grofvuil zijn nu 3 weken of langer. Dit heeft al tot gevolg gehad dat op verschillende adressen mensen hun grofvuil voor langere tijd op de stoep/straat hebben staan en anderen hun grofvuil er gemakshalve maar even bij plaatsen.

B&W geeft – VSP Maasluis wacht al sinds mei op antwoorden- aan dat er capaciteitsproblemen zijn.

[Redactioneel commentaar] Dit past bij het beeld dat er sprake is van onderbezetting bij Stadsbedrijf en Gemeentehuis. Wellicht dat er een partij opstaat met de vraag hoe groot het verloop is, waardoor dit komt, hoe groot de onderbezetting is, verlies aan ervaren krachten, hoe lang al en op welke posities binnen de gemeente… en hoe snel verwacht wordt dit op te lossen.


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek