kansen vergroten voor inwoners

MAASSLUIS | Op 15-12-2023 heeft de fractie van VS op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien van de wijziging wet Huisvestingswet 2014. Per brief beantwoordt B&W de vragen in de gestelde volgorde.


1.Bent u op de hoogte van deze wetswijziging?
Ja.

2.Heeft dit gevolgen voor de gemeentelijke huisvestingsverordening zoals deze tot op heden is toegepast?

Ja. De huidige verordening is de Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020 (*) . Er is (in regioverband) een evaluatie gestart en er wordt toegewerkt naar een geactualiseerde verordening. Besluitvorming daarover is voorzien in het najaar van 2024. Aangezien de huidige verordening eindigt op 11 juni a.s., zal deze eerst verlengd moeten worden. Dat voorstel volgt komend voorjaar.

(*) =huidige

3.Bent u het met ons eens dat deze wetswijziging inwoners met een lokale binding meer kansen biedt tot het verkrijgen van een (betaalbare) woning in de gemeente Maassluis?

Ja. We hebben ook zelf samen met enkele andere gemeenten (Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard) uit de regio in 2020 gevraagd om de wet aan te passen en meer lokale binding toe te staan.Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek