© www.maassluis.nu - MOE (Midden- en Oost Europees) landers

De PvdA Maassluis stelde afgelopen jaren vaak de problemen van overbewoning aan de orde in de raad. Het college van B&W heeft meerdere keren bevestigd dat in Maassluis de norm van maximaal 4 volwassen zonder onderlinge familierelatie is. Voor het laatst heeft B&W dat bevestigd in de commissievergadering 18 november over de Algemene politie verordening (APV).

PvdA Maassluis kreeg onlangs opnieuw signalen dat er op adressen overlast ontstaat bij buren vanwege overbewoning. Het betreft hier particuliere koopwoningen die worden verhuurd aan uitzendbureau’s en – dat is nieuw- ook aan individuele arbeidsmigranten. In die gevallen waren er meer dan 4 volwassenen die samlogo PvdAen woonden onder een dak.

Het is voor de PvdA nadrukkelijk niet iets tegen de arbeidsmigranten of MOE landers in het bijzonder. In tegendeel.

Echter ook voor de kwaliteit van het bestaan van de betreffende arbeiders is het niet goed als er te veel mensen in een woning moeten leven. Vaak gaat dat ook nog gepaard met hoge inhoudingen op het salaris. Het is dus in belang van de bewoners en de arbeidsmigranten om goede huisvesting te organiseren.


 

Dit brengt PvdA tot de volgende vragen in het kader van artikel 51:

  1. Kunt u bevestigen dat in Maassluis de norm voor het aantal bewoners in een huis is, nog steeds is maximaal 4 volwassenen zonder familieverhouding? Zo nee, waarom niet?
  2. Wat heeft u overgenomen van de aanpak in gemeente Westland wat betreft een beter sluitende aanpak van MOE landers (o.a. inschrijving gemeentelijke basisadministratie) en wat zijn daarbij de resultaten geweest?
  3. Hoeveel controles zijn er geweest in 2013 en 2014 op overbewoning? Hoeveel situaties van interventies zijn daarop genomen en welke maatregelen zijn daarbij getroffen?
  4. Herkent u het beeld dat er nu ook arbeidsmigranten individueel huren in te koop staande woningen? Welke mogelijkheden zet u in om deze inwoners aan te spreken op hun verantwoordelijkheden?
  5. Hoe brengt u de bestaande regels onder de aandacht bij inwoners van de stad, zowel de nieuwe als de zittende?
Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt