MAASSLUIS | Op 22-11-2022 heeft de fractie van de PvdA op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien van vreemde (verkeers)situaties in Maassluis. Per brief beantwoordde het college de vragen in de gestelde volgorde.

zie dit bericht:

De uitgebreide reactie van B&W kunt u lezen via onderstaande link:

https://maassluis.raadsinformatie.nl/document/12312743/1/Beantwoording+artikel+51+vragen+PvdA+ten+aanzien+van+vreemde+%28verkeers-%29+situaties+in+Maassluis


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!