MAASSLUIS | De fractie van VSP Maassluis heeft via de website van de rijksoverheid van het volgende kennis genomen:

De Eerste Kamer heeft op 12 december 2023 een wijzigingswet aangenomen waarmee het voor gemeenten mogelijk wordt om inwoners die een huis willen huren of kopen in hun gemeente voorrang te geven ten opzichte van mensen van buiten de gemeente. Ook kunnen gemeenten voorrang geven aan bepaalde cruciale beroepsgroepen.


Naar aanleiding hiervan heeft VSP Maassluis de volgende vragen aan het College van B&W conform Artikel 51 van het Reglement van Orde:

  1. Bent u op de hoogte van deze wetswijziging ?
  2. Heeft dit gevolgen voor de gemeentelijke huisvestingsverorderning zoals deze tot op heden is toegepast ?
  3. Bent u het met ons eens dat deze wetswijziging inwoners met een lokale binding meer kansen biedt tot het verkrijgen van een (betaalbare) woning in de gemeente Maassluis ?
  4. Mocht dit nog niet het geval zijn, per wanneer kunt u uitvoering geven aan dit besluit van 12 december 2023?


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek