© VSP - Vragen over brand in De Vloot

De gemeenteraadsfractie van de Verenigde Senioren Partij (VSP) heeft op 8 januari j.l. vragen aan het college van B&W gesteld over de brand in de Vloot.

Inleidende vragen 

Op Nieuwjaarsmorgen heeft een korte brand gewoed in een meterkast in seniorencomplex ‘De Vloot’. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen en is de schade beperkt gebleven. Wel moest een aantal bewoners tijdelijk – sommigen langer dan 1 dag – hun woning verlaten.

Onze dank en bewondering gaan uit naar het personeel van Careyn, Senioren Welzijn, maar ook naar alle hulpdiensten voor hun voortreffelijke inzet. Het is gelukkig allemaal goed afgelopen.

Ondanks deze geweldige inzet zijn er toch veel vragen overgebleven. Niet alleen bij de fractie van de VSP, maar ook bij de bewoners en kinderen van bewoners. Hopelijk zal het aankondigde onderzoek naar de oorzaak en een evaluatie van de hulp daarna meer duidelijkheid geven. Daarbij moeten zaken aan de orde komen als:

• Hoe kan iets dergelijks gebeuren in een nieuw gebouwencomplex?
• Wat zijn de mogelijke effecten van een dergelijke gebeurtenis tijdens de nachtelijke uren als voor beide verdiepingen slechts in totaal twee personeelsleden aanwezig zijn?
• Welke afspraken zijn er over de aanpak bij calamiteiten tussen de verschillende ‘gebruikers’ van ‘De Vloot’ te weten Senioren Welzijn, Careyn, Gemiva, Stichting Kinderopvang, VraagRaak, Albeda College en Stoed.

De fractie van de VSP is van mening dat deze vragen meegenomen moeten worden bij het onderzoek naar de oorzaak van deze brand.

Vragen

1. Is het bij het college bekend of er voor calamiteiten in en rond ‘De Vloot’ een rampenplan bestaat, waarin alle partijen bij betrokken zijn?
2. Is er voor dergelijke situaties een evacuatieplan?
3. Is er een coördinerende instantie/persoon voor alle partijen die gebruik maken van het gebouw die de leiding neemt/heeft?
4. Zijn er protocollen die afgestemd zijn met alle belanghebbende partijen?
5. Is de communicatie geregeld met de verschillende partijen, en zo ja, op welke wijze?
6. Acht het college twee personeelsleden voldoende om bij brand twee etages van een gesloten afdeling te ontruimen?
7. Is deze bezetting conform de brandveiligheidsvoorschriften?
8. Hoeveel tijd is er verlopen tussen eerste melding en daadwerkelijke inzet van de hulpdiensten?
9. Wanneer verwacht het college dat het toegezegde onderzoeksrapport en de evaluatie van de hulpverlening gereed zijn.
10. Mogen wij ervan uitgaan dat het volledige rapport en de evaluatie openbaar worden gemaakt?

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt