Toezeggingen uit 2016 nog steeds niet waargemaakt en dan nu dit

MAASSLUIS | De bewonerscommissie Verto 2 klimt in de pen om wethouder Evers aan te spreken met het volste vertrouwen in de lokale politiek – die er immers bekend staat altijd haar belofte na te komen.

Aanleiding is de recente brief aan de wijkbewoners over aanpassing van de Lange Boonestraat die tot verbazing en ergernis leidt.

In tijdsvolgorde

Op 11 oktober heeft Yvonne Boeckx, namens de BC Verto2 (en BC Oud Sluys), gesproken tijdens de raadsvergadering over onder meer de gevaarlijke verkeerssituatie ter hoogte van Zweko

De heer Evers heeft naar aanleiding van dit gesprek het volgende toegezegd: “Er zal vanuit het stadhuis contact worden opgenomen met bovengenoemde om de ontstane situatie te bespreken waarin van betrokkenheid geen sprake was.

Naar aanleiding van genoemd schrijven heeft Yvonne Boeckx op 18 oktober jl. telefonisch contact gezocht met wethouder S. Evers (VVD) om een en ander te bespreken in het verlengde van het inspreken tijdens de raadsvergadering en de toezegging van de heer Evers.

En dan is er ineens dit bericht

De BCVerto2 reageert met stijgende verbazing en ergernis op bovengenoemd brief.

Diverse bewoners van de Vertowijk ontvingen deze dagen bovengenoemd schrijven met als bijlage het ontwerp voor de te nemen maatregelen t.b.v. wateroverlast in de Lange Boonestraat. Daarin leest de BCVerto2 tot haar grote verbazing: “De inrichting van de straat blijft in principe zoals het nu is”.

Er vindt kennelijk geen enkele wijziging plaats wat betreft de al jaren durende onveilige situatie rondom het zogenaamde Zweko plein en de rechte lijn van de PC Hooftlaan richting de Vlasserij.

Na het overhandigen van het groenboek in 2016 van de Verto aan de toenmalige wethouder hebben er 2 gesprekken plaatsgevonden. Gesprekken met diverse ambtenaren betreffende de toezegging van betrokkenheid van de BC Verto. Betrokkenheid wat betreft de herinrichting van het zogenaamde Zwekoplein en de Lange Boonestraat. Er zijn diverse toezeggingen gedaan welke nooit zijn nagekomen.

BCVerto2 maakt bezwaar tegen het opgestelde plan zoals dat nu voorligt omdat de gemeente de onveilige situatie rondom het zogenaamde Zwekoplein/Vlasserij niet meeneemt.

Zij verzoeken dan ook dit in een brede samenstelling van betrokken ambtenaren met vertegenwoordigers van de BCVerto2 te bespreken.


Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt