MAASSLUIS | De fractie van Form voor Maassluis stelde 17 vragen aan B&W. B&W stelt dat veel antwoorden allang bekend zouden moeten zijn, omdat die informatie gedeeld is in voorgaande bijeenkomsten.

B&W:

“U hebt op grond van artikel 51 van het RvO vragen gesteld over het armoedebeleid. Deze vragen lijken rechtstreeks voort te komen uit een voorbeeldbrief van de Sociale Alliantie van 12 mei 2016.

In de afgelopen periode is het armoede- en schuldenbeleid uitvoerig aan de orde geweest.

  • Op 3 september jl. heeft er een themabijeenkomst armoede en schulden met de raad plaatsgevonden. U heeft die avond een toelichting gekregen op het rapport inzicht in armoede van het Kenniscentrum MVS, de regionale visie armoede en schulden en het plan van aanpak Samen Sterk voor Maassluis.
  • Op 3 december jl. is de regionale visie armoede en schulden 2020-2023 behandeld in de commissievergadering van de gemeente Maassluis. In de raadsvergadering van 17 december jl. is de regionale visie armoede en schulden 2020-2023 als bespreekstuk behandeld en vervolgens vastgesteld.
  • Ook het activiteitenplan armoede en schulden 2020-2023 is met u besproken.

Het antwoord op een groot aantal van de door u overgenomen vragen zijn in die stukken te vinden. ”

De inhoudelijke beantwoording vind je hier:

Antwoordbrief

 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt