Voorzitter,

Waarom gaat iemand in de gemeenteraad, of wil je heel graag wethouder worden? Waarom verruilt een oud-wethouder met een prachtige staat van dienst zijn geliefde woonplaats, zeg bijvoorbeeld het grootste dorp van een willekeurige provincie, voor het ambt van burgemeester?

Als het om Maassluis gaat is het misschien wel heel simpel: omdat je verliefd bent geworden op de stad en haar inwoners. Maar misschien is het wel vooral omdat je een verschil wilt maken. Omdat wat u doet, wat wij doen, ertoe doet voor anderen.

Het verschil maken

Inwoners maken dagelijks het verschil in het leven van anderen door hun betrokkenheid bij degenen die hun dierbaar zijn, of juist door voor degene die je helemaal niet zo goed kent iets te doen. Maassluis heeft inwoners die de handen uit de mouwen steken:

Wij hebben Joke Cats die zich bijna iedere vrije minuut inzet voor mensen die tegen financiële grenzen aanlopen. Wij hebben Martin van der Meer, die niet alleen onderneemt in Maassluis maar ook stappen wil zetten voor onze andere ondernemers, en krachten wil bundelen. Wij hebben Karin die iedere dag voor haar dementerende vader zorgt.

En in aanvulling op die inzet van onze inwoners kunnen wij in de gemeente politiek elke dag weer, heel concreet een positief verschil maken. Een verschil voor een inwoner, voor een gezin of voor een grote groep mensen zoals pas heel zichtbaar bij de opvang van vluchtelingen. Hoe? Door samen met onze inwoners, samen met de andere politieke partijen, de ambtenaren en het College zaken op te pakken en aan te pakken.

2016 biedt hiervoor onverwacht nog financiële ruimte, maar vrolijk wordt je niet als je kijkt naar de rode cijfers in de jaren erna. Op papier is onze begroting sluitend gemaakt in 2019, maar op papier zijn de effecten van de stappen die hiervoor moeten worden gezet niet voelbaar. In 2017 is minder geld, maar wat ons betreft niet minder mogelijk als we op tijd, morgen gaan beginnen en het goed doen. Graag geven wij u een aantal punten mee voor de kadernota 2017:

  • betrek organisaties en instellingen bij de mogelijke kortingen op subsidies. Laat ze zelf de tijd krijgen om mee te denken. Probeer te werken aan breed gedragen voorstellen.
  • wees terughoudend met stevige bezuinigingsvoorstellen op het uitvoerende personeel;
  • en als laatste punt, u laat zien door de 20.000 euro die u bespaart op de inkoop van een abonnement, dat er volop kansen liggen in het scherper inkopen. Ons appel: loop alle contracten na of het wenselijke of noodzakelijke contracten zijn, breek contracten open, onderhandel opnieuw en laat niets zonder uw kritische blik automatisch doorlopen.

Voorzitter,

De begroting voor 2016 sluit positief en is op orde. We geven hiervoor onze complimenten aan zowel College als de ambtenaren. En laten we in 2016 nog net iets meer te doen dan daarvoor, net als onze inwoners dagelijks doen, zaken oppakken en aanpakken. Laten we met elkaar het gevoel versterken dat Maassluis de stad is waar je wilt zijn, de stad is waar je erbij hoort en bij wilt horen. Laten we samen een positief verschil maken in hoe inwoners en bezoekers Maassluis beleven.

Dit kan door in 2016 mooie projecten uit te voeren in de stad, zoals het verder werken aan de Sluispolder west en de Koningshoek en op zorgvuldig wijze uitvoering te geven aan het aantrekkelijker maken van het Marelplein. En we kunnen meer in 2016, te land, te water en in de lucht.

Allereerst het land:

Wat zeker een verschil gaat maken, is het vergroenen van de schoolpleinen waarvoor geld is vrijgemaakt. En even scherp gesteld: wij willen geen plannen in 2016, wij willen dat de groene schoolpleinen er in 2016 zijn. Dit vraagt naast samenspraak met de scholen een actieve houding vanuit dit huis en vanuit het College. Ga naar de scholen toe om de mogelijkheden en kansen toe te lichten en te enthousiasmeren.

Verder kunnen we in 2016 door slim werkzaamheden te combineren, kansen pakken en kosten drukken. Want als in 2016 dan toch de Burgemeester de Jongh en de van der Lelykade wordt herbestraat, wilt u dan gelijk kijken naar de mogelijkheden om de boulevard langs de waterweg door te trekken?

En tot slot vragen wij naar de camperplaatsen, de uitbreiding is toegezegd door het College bij de kadernota, we lezen er niets over in de begroting maar willen ze wel gerealiseerd zien in 2016.

Van het land naar het water:

Het CDA Maassluis wil dat we in 2016 ons nog meer betrokken tonen bij het midden-delfland gebied en dat we concrete stappen gaan zetten om beweging in de vlieten te krijgen. Wij roepen het College op komend jaar niet met de duurste, maar met creatieve voorstellen te komen die de beleving van de stad versterken en kosten kunnen drukken. Wij denken hierbij aan de herinrichting van het terrein aan de P.C. Hooftlaan met een zwaaikom en het aanpakken van de Lijndraaiersbrug.

En tot slot de lucht,

We noemen misschien wel meest markante beeld van onze stad. De kerktoren van de Groote Kerk. Een prachtig monument dat nu voor het publiek is gesloten en vanaf 1 januari ook niet meer beklommen wordt door onze beiaardiers. De toren moet weer open, en dat vraagt niet alleen om inspanningen van de gemeente en de kerk maar ook om geld in 2016. Dit weten we, maar we zien het niet terug in de begroting.

Voorzitter,

We kunnen in 2016 een verschil maken door te blijven investeren in de kracht van onze stad. En de kracht van onze stad ligt in de buitenruimte en zeker ook in onze inwoners die van aanpakken weten, die de handen uit de mouwen steken en een verschil maken.

Op onze beurt kunnen wij voor hen een verschil maken. Graag lichten wij hier drie punten toe:

Allereerst over de regels:

Een verschil maken, door regels aan te passen, waarbij wij denken aan het ondernemersfonds. Maar ook door mensen die wat willen organiseren in de stad nog beter te begeleiden, door scherp in beeld te krijgen waar initiatiefnemers tegenaan lopen en door ervaring uit het veld in te zetten.

Als tweede de subsidies:

De gemeente maakt ook een verschil door de subsidies die zij verstrekt, en twee zelfstandige stichtingen springen daarbij in deze begroting in het oog. Bij zowel de koningshof als het zwembad, zitten stevige bedragen tussen wat nodig wordt geacht door de beide stichtingen en het geld dat vrij wordt gemaakt in de begroting. Dit vraagt om zorgvuldige behandeling in de gemeenteraad. Wij voelen mee met de frisse start die de koningshof wil maken. En het zwembad gaat ons aan het hart. Alle inspanningen van zowel het zwembad als het College moeten erop gericht zijn dat onze kwalitatief goede basisvoorziening een duurzaam toekomstperspectief heeft.

En als derde kunnen wij een verschil maken door te blijven investeren in mensen, want mensen maken Maassluis.

Hoe leuk is het als we onze talenten, zowel leerlingen en docenten jaarlijks in het zonnetje zetten door een gemeentelijke waarderingsprijs uit te rijken: een onderwijs gala, a la het sportgala.

Wij kunnen een verschil maken in het leven van mensen die het iedere maand financieel niet kunnen redden. De minima effectrapportage maakt pijnlijk duidelijk dat het simpelweg onmogelijk is voor onze inwoners met een laag inkomen en oudere kinderen om rond te komen. Voor hen moeten wij in 2016 een verschil gaan maken. Wij vragen hierbij onder meer om tegemoet te komen aan de schoolkosten voor MBO leerlingen voor ouders met een laag inkomen.

Investeren in mensen is ook investeren in werkgelegenheid en geef als gemeente het goede voorbeeld als het gaat om stageplaatsen en garantiebanen. Zelf voorop gaan, voldoen aan de doelstellingen en het bedrijfsleven meer betrekken en enthousiasmeren.

En als laatste noemen wij onze nieuwe inwoners. Het aantal statushouders dat onze gemeente moet opnemen neemt komend jaar toe. Het is belangrijk dat wij dit goed blijven doen en daarvoor moeten wij scherp in beeld hebben wat nodig is en ook extra middelen en inzet vrijmaken.

Voorzitter,

Wij gaan voor de stad waar je wilt zijn, en dat is altijd een veilige stad. Veel inzet wordt gedaan, en wij waarderen dat ons voorstel om een first responder voertuig naar Maassluis te halen als een inspanning van het College is overgenomen in de begroting. Maar wat kunnen we in 2016 nog meer doen op het gebied van veiligheid?

Volgens de plannen van de nationale politie verdwijnt op termijn het politiebureau in Maassluis. Wij zien het behoud van een stevige politiepost in Maassluis niet als wenselijk maar als noodzakelijk. Het College heeft zich hiervoor ingespannen, afspraken zijn gemaakt maar nog niet geformaliseerd. Het is goed om de druk erop te blijven houden en een stevig signaal vanuit de gemeenteraad te laten horen.

Het CDA Maassluis maakt zich zorgen over het aantal inbraken in onze stad. Veel aandacht gaat hierbij al uit naar preventie, waaronder een goede beveiliging van woningen en bedrijven. Wij stellen voor om in navolging van de organisatie van de collectieve aankoop van zonnepanelen, nu een collectieve aankoop van beveiligingsmaatregelen te organiseren.

Voorzitter, wij blijven gaan voor een gemeente die een verschil maakt en daarbij past ook dat we kijken hoe we onze dienstverlening makkelijker kunnen maken voor onze inwoners. En daarin ligt ons laatste punt dat wij graag mee willen geven.

Wij zien kansen in het bieden van service aan huis en roepen op de openingstijden van ons stadhuis beter aan te laten sluiten bij de school- en werktijden van onze inwoners. Wij vergaderen hier iedere dinsdagavond tot zeker tien uur.

Waarom is de publieksbalie dan niet open tot negen uur? En waar andere partijen warm lopen voor zondagopenstellingen, zijn wij de partij van de zaterdagopenstelling en door slim te schuiven met de huidige openingstijden moet dit mogelijk zijn tegen geringe kosten.

Voorzitter, ook in 2016 willen en kunnen wij een verschil maken in hoe onze stad wordt beleefd. Kunnen we het gevoel versterken dat Maassluis de stad is waar je wilt zijn, waar je bij wilt horen. Dit kunnen we door uit te voeren wat in de begroting staat genoemd en door aan de slag te gaan met de ideeën die u vanavond door ons en andere partijen worden aangedragen. Maar bovenal willen wij dat we het in 2016 niet houden bij ideeën en visies. Laten we in 2016, net als Joke, als Martin en als Karin, een tandje erbij doen, de mouwen net iets verder opstropen en de handen net iets verder uit de mouwen steken.

Want uiteindelijk zit het verschil voor de inwoners van onze stad niet in de plannen die wij maken maar in de dingen die wij doen.

 

10-11-2015

Corine Bronsveld – Fractieoorziter CDA

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    12 november 2015 at 00:22

    ”STEEDS HOGER!”

    Corine Brons (Gaat Nu Voor Goud)veld!