MAASSLUIS | Van verschillende kanten bereiken de VSP berichten over onrust onder de huidige gebruikers van de recreatieruimte in het woningcomplex ‘De Vliet’. In de discussie over de vervangende woonruimte na de sloop van ‘De Vliet’ is uiteindelijk – mede op aandringen van de VSP Maassluis – afgesproken dat een recreatieruimte onderdeel zal zijn van het complex met vervangende seniorenwoningen op de hoek van de P.C. Hooftlaan en de G.A. Brederolaan.

Over het gebruik en de exploitatie konden nog geen mededelingen worden gedaan. Uit sindsdien hierover gevoerde gesprekken is het beeld ontstaan dat van een aantal betrokken organisaties wordt verwacht dat zij elders onderdak vinden voor hun activiteiten.

Tegen die achtergrond stelt de fractie van de VSP Maassluis de volgende vragen conform artikel 51 van het Reglement van Orde.

  1. Kan het college de raad informeren over het proces dat duidelijkheid moet bieden over de mogelijkheden om gebruik te maken van de recreatieruimte in het nog te realiseren wooncomplex op de hoek van de P.C. Hooftlaan en de G.A. Brederolaan?
  2. Hoe verloopt de communicatie hierover met de huidige gebruikers van de recreatieruimte in wooncomplex ‘De Vliet’?
  3. Mogen de huidige gebruikers rekenen op een voorrangspositie als het gaat om een plek voor hun activiteiten in de nieuw te bouwen recreatieruimte?
  4. Wordt bij het maken van de plannen voor de nieuwe recreatieruimte ook rekening gehouden met de specifieke behoeften van de biljartvereniging die nu gebruik maakt van de ruimte in ‘De Vliet’?
  5. Is al duidelijk wie zal worden belast met het beheer van de nieuwe recreatieruimte?
  6. Wat gaat het college doen om de bestaande onrust bij de huidige gebruikers zo snel mogelijk weg te nemen?

Klik voor alles over de GR2018


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt