© www.maassluis.nu - Artikel 51 vragen jeugdbeleidsplan

Het integraal jeugdbeleidsplan liep van 2010 – 2014. CDA Maassluis heeft eerder gevraagd wanneer de raad een nieuw integraal jeugdbeleidsplan kan ontvangen. In het griffienieuws van 21 augustus jl. is door middel van een afhandeling van deze vraag in de raad van 23 juni jl. een antwoord gekomen.

Naar aanleiding hiervan stellen wij u in het kader van art. 51 de volgende vragen:

  • De CDA fractie is verrast over de afhandeling van onze vragen over het jeugdbeleidsplan in het griffienieuws van 21 augustus jl. De nota integraal jeugdbeleid liep tot en met 2014. In de beleidsnotitie jeugdhulp 2015/2016 heeft u geschreven dat de nota integraal jeugdbeleid later volgt.

En nu schrijft u dat deze niet komt. Waarom maakt u deze keuze? Wij ontvangen graag een degelijke onderbouwing.

  • U schrijft in deze afhandeling dat u eind dit jaar start met een integraal beleidsplan voor het sociale domein voor de periode 2017- 2020 dat zich primair richt op de WMO en de Jeugdwet. Ook de verbindingen met overige onderdelen van het sociale domein, zoals de participatiewet en de wet publieke gezondheidszorg, worden daarbij meegenomen. Op 1 januari jl. is de decentralisatie jeugdzorg van kracht geworden, de taken die hierdoor bij de gemeente terecht zijn gekomen zijn niet verankerd in het huidige beleidsplan.

Wat betekent dit voor de preventieve taken op het gebied van jeugd, de relatie met onderwijs en sport voor de jeugd? Als u eind 2015 pas start en het document moet vanaf 2017 in werking zijn, wat gebeurt er dan in 2015 en 2016?  Hoe kunnen wij het jeugdbeleid controleren als er geen beleidsdocument is?

  • In de raadsinformatiebrief over het werkplan CJG van 20 juni 2014 heeft u geschreven dat er in de loop van dit jaar (2014 dus) een nieuwe integrale jeugdnota opgesteld wordt, samen met een werkplan CJG 2015.

Wij hebben nog geen evaluatie ontvangen van het werkplan CJG 2014. Wanneer ontvangen wij deze evaluatie en werkplan voor 2015? 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt