MAASSLUIS | Op 11 maart 2019 heeft de ChristenUnie artikel 51 vragen gesteld over de gezonken en slecht onderhouden boten aan de Boonervliet. In de beantwoording geeft B&W aan dat de gemeente samen met het Hoogheemraadschap nieuw ligplaatsenbeleid zal ontwikkelen.

De fractie stel hierover en in het algemeen over de vernieuwing van de kade aan de Boonervliet de volgende vragen:

© jelle ravestein

© jelle ravestein


  1. Wat is de uitkomst van het nieuwe ligplaatsenbeleid en het voorkomen van verpaupering van de schepen?
  2. Kloppen de signalen van omwonenden dat er geen rekening wordt gehouden met de wens van de torenflats om geen steigers direct bij de flat te plaatsen ivm geluid en uitzicht? (zie eerdere artikel 51 vragen)
  3. Op welke manier wordt er in het nieuwe ligplaatsenbeleid rekening gehouden met de wensen van bewoners uit de buurt, vereniging van eigenaren van de torenflats, visverenigingen en bootbezitters. Zoals u heeft aangegeven in uw beantwoording “zullen deze partijen zeker betrokken worden bij de totstandkoming van het nieuwe ligplaatsenbeleid”.
  4. Alle bomen op de kade zijn gekapt om het vernieuwen van de kade mogelijk te maken. Herplant van bomen achter de kade gaat naar verwachting dit najaar plaatsvinden schrijft u. Is bij omwonenden bekend waar precies de herplant gaat plaatsvinden? Wordt hierbij ook rekening gehouden met de gevaarlijke situaties van de grote bomen bij de torenflats tijdens storm. Er is vanuit de gemeente al meerdere malen aangegeven dat deze bomen op niet al te lange termijn vervangen gaan worden. Wanneer gaat dit plaatsvinden en kan dit gecombineerd worden?
  5. Is het juist dat (een deel van de) omwonenden door Hoogheemraadschap op de hoogte is gebracht van de dijkvernieuwing maar dat er tijdens een bewonersbijeenkomst geen tekeningen beschikbaar waren waarop de nieuwe situatie te zien was?
  6. Er zijn klachten ingediend door omwonenden bij de aannemer en het Hoogheemraadschap. Bv. over de ligging van een schelpenpad bovenop de dijk ipv erlangs of bijvoorbeeld over de plannen om de schuine stoepen te vervangen door trappen (waardoor er voor minder validen of inwoners met een kinderwagen geen toegang meer zou zijn tot de kade). Kunt u nagaan hoeveel knelpunten er zijn ingediend bij de aannemer en het Hoogheemraadschap en of deze allen naar tevredenheid zijn afgehandeld.
  7. Op welke manier heeft u in dit project “werk gemaakt van werk”? Immers, wanneer de dijk en het wandelpad worden vernieuwd, biedt dat ook gelegenheid om verdere verbeteringen in het gebied door te voeren. Wat heeft u hierin opgepakt?

Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt