VSP – Waarom is dit niet gecommuniceerd door B&W?

Onderschrijft het college de conclusie van de bewoners dat bij extreme regenval het waterpeil achter hun woningen met 1,1 meter kan stijgen en dat dit tot schade aan tuinen, terrassen, tuinhuisjes en overkappingen kan leiden?

LEES MEER →

Raad wil betere communicatie, B&W stemt in

Er is aansluiting gezocht bij de Direct Duidelijk Brigade. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de wens van de raad om mee te doen aan het project begrijpelijke overheidstaal. Met het project Duidelijke taal wordt een logisch vervolg gegeven aan de in 2018 gegeven taaltrainingen aan de medewerkers. Door de coronacrisis is hier helaas enige vertraging ontstaan.

LEES MEER →
© PXB-CC Free photo's

B&W: klimaatgelden voor communicatie

Naast instemming met het communicatieplan,vraagt B&W instemming met het besluit om de klimaatgelden (die met de decembercirculaire 2019 beschikbaar zijn gesteld) bij de  resultaatbestemming van de jaarrekening 2019 te beklemmen in de algemene reserve en in 2020 vrij te laten vallen ten gunste van het doel waar het voor bestemd is.

LEES MEER →
© jelle ravestein

ChristenUnie: Communicatie over onderhoud Boonervliet

Er rijzen vragen, veel vragen over de communicatie van gemeentewege, Hoogheemraadschap en de aannemer.

LEES MEER →
Maassluise Muziekweek

MMW: Heb jij ervaring met PR & Communcatie?

Vacature voor een leuke parttime activiteit op vrijwillig basis. Durf jij het aan?

LEES MEER →

Voorzitter Theater Koningshof niet eens met kritiek

www.maassluis.nu | Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 7 juli 2015 heeft wethouder van cultuur, D. van der Houwen, beloofd dat hij het nieuwe bestuur van Theater Koningshof zal wijzen op het feit dat zij helder moet communiceren met het personeel. Kritiek die door de voorzitter van het bestuur van het theater van de hand wordt gewezen.

LEES MEER →

Column: B&W leert traag

Ik hoop dat er geen ‘Van der Steurtje’ (excuus) binnenskamers aan de gemeenteraad wordt uitgesproken, want dat is inmiddels hetzelfde als een zelfgeschreven brevet van onvermogen. Ik geef de wethouder het voordeel van de twijfel. Deze keer.

LEES MEER →

Column: Leuker kunnen we het niet maken

www.maassluis.nu – Ik lees een rapport over digitale dienstverlening die past bij digitale vaardigheden van burgers. Boeiende kost zult u denken. Nou dat klopt. In dit rapport wordt beschreven hoe het staat met de digitale vaardigheden van burgers en hoe onze overheden hier op inspelen en rekening mee houden.

LEES MEER →