MAASSLUIS | In 2020 werd 43 maal schriftelijk vragen ‘onder artikel 51’ ingediend door de fracties van de gemeenteraad. Met die vragen wordt aan B&W om verduidelijking gevraagd omtrent de gang van zaken op diverse terreinen. Koploper is de fractie van Forum voor Maassluis(14). Onderaan staat de fractie van de ChristenUnie (1).

Het aantal is overigens niet direct een graadmeter. De onderwerpen verschillen van zwaarte. Sommige vraagdocumenten bevatten maar 3 vragen, andere meer dan 20 vragen.

De orde van grootte is vergelijkbaar met 2019 en 2018

Alle details lees je in de: documenten

FvM 14
VSP 7
VVD 5
PvdA 5
D66 3
GL 3
MB 3
CDA 2
CU 1
Totaal 43

Dit waren de onderwerpen:

Titel Partij(en)
Veiligheid en leefbaarheid Forum voor Maassluis
Geweldsdelicten VVD
Brand dierenhoek ‘t Sparretje VSP
Bewonersinteractie CDA
Schone Lucht Akkoord D66
Openbare verlichting PvdA
Gemeentelijke website PvdA
Vandalisme op schoolpleinen Maassluis Belang
Bouwplan Noorddijk/Geerkade Forum voor Maassluis
Armoedebeleid Forum voor Maassluis
Tijdelijke belastingmaatregelen i.v.m. corona Forum voor Maassluis
(Industrie)afval GroenLinks
Jeugd en Corona PvdA
Milieustraat VVD
Seniorenwelzijn VSP
Lijndraaiersbrug PvdA
Lijndraaiersbrug GroenLinks
Bodemsanering De Kade Forum voor Maassluis
Bewonersbrief BCVerto2 VSP
Verkoop zonder vergunning VVD
Project Herinrichting Prinses Julianalaan ChristenUnie
Elektrische deelscooters CDA
Lijndraaiersbrug Forum voor Maassluis
Vestiging Lely in de Zuidbuurt VSP
Nieuwbouw Noorddijk Forum voor Maassluis
Vestigingsbeleid garages Forum voor Maassluis
corona en riool Forum voor Maassluis
Ventilatie in scholen en verzorgingshuizen Forum voor Maassluis
Verkeersvandalisme VSP
Noorddijk Rederij icm Schansbrug Forum voor Maassluis
Schade Monstersche Sluis en Schansbrug D66
Preventief fouilleren GroenLinks
Geluidshinder Lely Forum voor Maassluis
Maassluis horeca, precario en corona PvdA
ontsluiting woonwijk De Kade VVD
Voortgang ontsluiting en parkeren Sportlaan VVD
Vuurwerk Maassluis Belang
Veiligheid in Maassluis Forum voor Maassluis
Toegang tot Het Balkon VSP
organisatie verkiezingen maart 2021 D66
Kademuur Heldringstraat VSP
Storingen openbare verlichting Maassluis Belang
Detailhandel Forum voor Maassluis
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    15 februari 2021 at 10:44

    “Politici met vragen…………………!”