MAASSLUIS | Middels een brief van 14 mei 2019 heeft D66 op grond van art.51 RvO aandacht gevraagd voor de consequenties van de gaswinning voor Maassluis en omgeving in het project Gaag-Monster. 

Vraag 3 van 6:

Wij vinden het belangrijk dat de Maassluise inwoner weet waar ze de komende jaren mee wordt geconfronteerd. Heeft u inzicht in welke (financiële) consequenties dit kan hebben voor de gemeente Maassluis en haar inwoners/bedrijven als gevolg van eventuele verzakking en scheurvorming in woningen/bedrijfsgebouwen, alsmede noodzakelijke ophogingen en reparatie aan wegen/leidingen/riolen e.d. die in de toekomst moeten plaatsvinden? Waar kunnen deze kosten verhaald worden?

B&W:

De inzichten van nu zijn dat er geen schade voor inwoners en bedrijven te verwachten is. Mocht dat eventueel wel het geval zijn dan zullen wij direct de NAM hiervoor aansprakelijk stellen.

Vraag 4 van 6:

Bent u bereid om alsnog om een financiële toezegging te verzoeken om de mogelijke toekomstige problemen op te lossen?

B&W:

Er is geen aanleiding dat er schade ontstaat. Bovendien is de NAM verantwoordelijk voor het oplossen van toekomstige problemen door de gaswinning.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

4 Reacties

 1. Wim van de Wiel
  27 juni 2019 at 10:54

  D66 zoekt problemen waar ze niet zijn. Dertig jaar gaswinning onder het Westland zonder noemenswaardige incidenten. En 90% van het winbare gas is al geproduceerd. Die laatste 10% maakt niet het verschil.

  • 27 juni 2019 at 21:27

   U bent een oud Shell man en derhalve expert die aan de kant van de NAM (eigendom van oa Shell) staat. Daarmee is uw inbreng gebaseerd op wat u al die jaren geloofd heeft. Remember Groningen …

   https://www.anderetijden.nl/artikel/598/nam-weet-sinds-1963-van-bodemverzakkingen-groningen

  • Wim van de Wiel
   28 juni 2019 at 16:58

   Nee hoor, mijn mening is gebaseerd op feiten. Dertig jaar gaswinning in het Westland en omgeving zonder noemenswaardige incidenten, zonder registratie van aardbevingen. De geologie van dit gebied is fundamenteel anders dan die in Groningen en daarom zijn de risico’s uitermate gering.
   Bezorgdheid (van de politiek) is goed, maar moet wel op feiten gebaseerd zijn. Zo redeneert gelukkig ook B&W van de gemeente Maassluis.

  • 28 juni 2019 at 17:04

   Feiten, dat was aanvankelijk de stellingname bij Groningen en zie wat er daarnaar volgde.
   De historie van de afgelopen 30 jaar is bekend (Nigeria, Boorplatform Noordzee, lozingen in petroleumhavens Rotterdam , en veel meer). “voortschrijdend inzicht…”
   Wie toen woordvoerder was, sprak het woord van wie hij het brood at.