MAASSLUIS | Middels een brief van 14 mei 2019 heeft D66 op grond van art.51 RvO aandacht gevraagd voor de consequenties van de gaswinning voor Maassluis en omgeving in het project Gaag-Monster. 

Vraag 1 van 7:

Gezien de berekeningen in de rapportages die destijds door genoemde instanties omtrent de gaswinning in Groningen en omstreken zijn gemaakt bleek dat de gevolgen wel zouden meevallen. De gevolgen in die regio kennen wij. Vindt u dat men nog steeds blind kan varen op de nu uitgebrachte rapporten en de rol van het ministerie hierin?

Bent u het met D66 Maassluis eens dat het verstandig is om alsnog een second opinion naar de gevolgen voor Maassluis te laten verrichten?

B&W:

Wij delen uw zorg over de effecten van de gaswinning op de bodemdaling in Maassluis. Deze zorg hebben we ook geuit in het advies over het winningsplan dat we in april 2018 hebben uitgebracht. Wij doen in het advies onder meer een dringend verzoek om een voorschrift op te nemen dat de bodemdaling opnieuw in kaart moet worden gebracht als er gas gewonnen gaat worden vanuit het gasveld onder Maassluis, dan wel dat dit onderzocht wordt bij de voorbereidingen van dit gasveld. Wij vinden dus niet dat we blind moeten varen op de nu uitgebrachte rapporten en de rol van het ministerie hierin. Het laten verrichten van een second opinion naar de gevolgen voor Maasluis voert ons echter te ver.

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt