MAASSLUIS | De fractie van de CDA constateert dat het gebiedsoverleg zoals dat voorheen werd gehouden niet meer aanwezig is. Zij heeft daarover onderstaande vragen gesteld die door B&W beantwoord zijn.

Op 19 mei 2017 had toenmalig wethouder Kees Pleijsier (CDA) beloofd dat het wijkoverleg terug zou komen. Klik op afbeelding om toenmalig bericht te lezen:

Gebiedsoverleg komt terug

1. Hoe is de interactie tussen inwoners en ambtelijke organisatie, die in het gebiedsoverleg als vanzelf
aanwezig was, nu vorm gegeven?

Er is, zoals u in uw brief schetst, sinds 2016 geen gebiedsoverleg meer. De directe interactie tussen bewoners en ambtelijke organisatie van de gemeente vindt nu plaats op basis van concrete acties in een wijk of buurt. Of op basis van een thema of onderwerp. U kunt hierbij denken aan verkeerszaken, bouw of riolering, armoede, SamenDoen, ouderen, sport enzovoort. Maar ook de gesprekken over wijkdeals vinden plaats.

2. Er is bij de bewonersvertegenwoordigingen onduidelijkheid over het wijkbeheer en het bespreken van leefbaarheid. Wat zijn de afspraken voor overleg met de bewonersvertegenwoordigingen over leefbaarheid en hoe verlopen de contacten?

Het team wijkbeheer is altijd aanspreekbaar voor bewonersvertegenwoordigingen. Per 1 februari is het team versterkt met een nieuwe wijkcoördinator. De nieuwe medewerker zal bij de bij ons bekende bewonersorganisaties worden geïntroduceerd. Het bekende thema “bij ons in de wijk’ gebruiken we voor acties in de wijk en contacten daarover met de wijk- en buurtbewoners. Waar mogelijk worden bewonersorganisaties vooraf betrokken bij onze acties. Op de gemeentepagina in ‘de Schakel’ worden specifieke acties uitgelicht.

3. In het verleden leverde Maasdelta een financiële bijdrage aan het gebiedsoverleg. Levert Maasdelta nu een bijdrage aan de projectgroep bewonersinitiatieven of wijkdeals, in welke vorm dan ook?

Voor bewonersinitiatieven bestaat de mogelijkheid een bijdrage aan te vragen uit het gebiedsbudget. Een aanvraag kan digitaal worden ingediend met het formulier bijdrage leefbaarheid en veiligheid. Dit vindt veelvuldig plaats, vooral rond thema’s als feestdagen, opzomeren, zomervakantie, Halloween, een buurt AED enz. Voor bewonersorganisaties is een aanhanger met diverse materialen beschikbaar die ingezet kunnen worden voor het onderhoud van een wijkdeal of een opzomeractie, zoals tuingereedschap, bezems, papierprikkers. Maasdelta financiert mee in bewonersinitiatieven waarbij sprake is van fysieke verbeteringen in de wijk.


 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt