GroenLinks wil komend jaar mee gaan doen en het verschil gaan maken in de gemeenteraad van Maassluis. Wil jij meehelpen om van GroenLinks Maassluis een groot succes te maken? Geef je dan op voor de kandidatenlijst!

Dit kun je doen door je motivatie en je CV te mailen naar glmaassluis@gmail.com

De vacature sluit op 1 augustus 2017 om 23:59, dus voor die tijd ontvangen we graag je kandidaatstelling!


Vacature: GroenLinks Maassluis

Profiel kandidaten voor de gemeenteraad 2018-2022

GroenLinks Maassluis is voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 op zoek naar kandidaten die zich na de verkiezingen voor de nieuwe raadsperiode van 4 jaar willen inzetten voor de GroenLinks fractie in de gemeenteraad van Maassluis. De kandidaten die wij zoeken zetten zich allereerst met de gehele afdeling in om het best mogelijke verkiezingsresultaat te behalen.

Kandidaten

Voor de opstelling van een voorstel voor de kandidatenlijst hanteert de kandidatencommissie een profiel. Dat profiel is van toepassing voor de plaatsen 2-6: dit zijn verkiesbare plaatsen en opvolgplaatsen. Naarmate de kandidaten hoger op de lijst staan zullen zij beter aan het profiel moeten voldoen. Kandidaten op opvolgingsplaatsen kunnen ook in mindere mate aan het profiel voldoen, indien zij bereid zijn te investeren in verbetering van hun competenties. Voor de lijststrekker worden er aanvullende eisen aan het profiel gesteld.

Fractieprofiel

Naast een profiel voor de individuele kandidaten hanteert de kandidatencommissie ook een profiel van de fractie als geheel. Er wordt derhalve bij het voorstel voor de kandidatenlijst rekening gehouden met de samenstelling van het team (complementaire competenties en diversiteit in de lijst). Voor de toekomstige fractie zoeken wij een team dat proactief is, initiatiefrijk, gericht op vernieuwing, toegankelijk en daadkrachtig. De fractie vormt een afspiegeling van de stad met leden die elkaar aanvullen. De fractie werkt in goed overleg en in vertrouwen samen en is goed in politiek-strategisch handelen. Zij zorgt voor breed overleg en discussie over voor GroenLinks relevante standpunten. De fractie kent een open cultuur en communiceert zowel op eigen initiatief als op verzoek met leden en kiezers.

Lijstduwers

Verder zal de kandidatencommissie streven naar zo mogelijk nog meer kandidaten op de lijst te zetten, die een positieve bijdrage kunnen leveren aan het verkiezingsresultaat dan wel aan GroenLinks Maassluis in het algemeen. Voor deze kandidaten – de lijstduwers – wordt geen specifiek profiel gemaakt. Hiervoor kan iedereen die de GroenLinks waarden onderschrijft, in aanmerking komen. Een GroenLinks lidmaatschap is daarbij wel gewenst, doch niet noodzakelijk. Wel zal iedere kandidaat worden gevraagd om een verklaring te ondertekenen, waarbij de ondertekenaar stelt, dat er geen zaken boven water zullen komen, die GroenLinks mogelijk in verlegenheid kunnen brengen of kunnen schaden.

Profielschets raadsleden

 • Persoonlijkheid
 • Netwerker
 • Integer
 • Assertief: kritisch, oplettend en doorvragend
 • Heeft een authentieke uitstraling
 • Heeft een sterk empathisch vermogen en kan goed luisteren
 • Kan makkelijk met mensen met uiteenlopende achtergronden communiceren
 • Kan goed samenwerken
 • Kan onder druk goed functioneren
 • Kan reflecteren op het eigen functioneren

Vaardigheden

 • Heeft politiek-strategisch inzicht & analytisch denkvermogen
 • Heeft sterke communicatieve vaardigheden en is taalvaardig
 • Kan zich goed uiten via Social Media
 • Kan overeenkomende belangen verbinden en kan coalities smeden
 • Kan omgaan met dilemma’s
 • Kan debatteren
 • Kan zich meerdere beleidsterreinen snel eigen maken
 • Heeft kennis van en betrokkenheid bij Maassluis

Overige vereisten

 • De eerste 4 kandidaten op de lijst moeten 3 à 4 dagdelen per week beschikbaar (vooral ’s avonds, maar ook indien nodig overdag)
 • Heeft kennis, passie en affiniteit met de standpunten van GroenLinks en weet deze actief uit te dragen
 • Deelt de kernwaarden van GroenLinks: duurzaam en sociaal
 • Is bereid het verkiezingsprogramma te onderschrijven
 • Is lid van GroenLinks
 • Is in staat en bereid te investeren in het voeren van de verkiezingscampagne
 • Ondertekent de afdrachtregeling, draagt af volgens de regeling binnen GroenLinks
 • Is bereid om aan de landelijk aangeboden trainingen voor gekozen GL raadsleden deel te nemen
 • Is woonachtig in Maassluis
 • Committeert zich voor een periode van 4 jaar.

Profielschets lijsttrekker

Aanvullend op de profielschets voor raadsleden:

 • Is boegbeeld van de partij naar buiten toe en is aanspreekbaar als politiek leider
 • Kan verschillende GroenLinks geluiden of accenten verbinden
 • Kan onderhandelen
 • Is vertrouwd met de lokale politiek en het maatschappelijk middenveld
 • Heeft enige bekendheid onder de bevolking van Maassluis
 • Is bereid extra tijd en energie te investeren in de verkiezingscampagne
 • Heeft bindend vermogen op basis van natuurlijk gezag
 • Kan leidinggeven aan de fractie en weet van daaruit ook te sturen en te delegeren
 • Is als fractievoorzitter in staat de vergaderingen te leiden met respect voor alle deelnemers
 • Weet coalities en samenwerkingsverbanden met andere fracties in de raad te vormen
Addie Intisari (Redacteur Economie)

Addie Intisari (Redacteur Economie)

Redacteur ECONOMIE | Zwaartepunt ligt bij (Extra)regionaal & (Inter)Nationaal nieuwtjes.
De categorie artikelen gaan over de economie in de breedste zin voor:
- Ondernemers
- Consumenten
Hieronder vallen ook Partner artikelen en artikelen met een Advertorial karakter