MAASSLUIS | De gemeenteraad buigt zich vanavond over dit probleem aan de hand van het raadsvoorstel van wethouder Bronsveld om in te stemmen met vervolgtraject MVS Herijking Jeugdhulp. Volgens insiders wordt het een pittig debat, we zijn namelijk straks al 7 jaar verder voordat e.e.a. op orde kan raken.

In het voorstel stelt de wethouder:

In 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de Jeugdhulp. De gemeente heeft de uitvoering zodanig georganiseerd, dat voldaan werd aan de wettelijke taken ende zorgcontinuïteit voor de betrokken inwoners gegarandeerd was. Inmiddels is er voldoende ervaring opgedaan om de huidige opzet te kunnen evalueren.

De MVS-gemeenten ervaren onvoldoende sturingsmogelijkheden, doordat de jeugdhulp versnipperd is georganiseerd en vragen zich af of op deze manier goede hulp aan inwoners geboden wordt. In de afgelopen perioden hebben de MVS-gemeenten laten onderzoeken of het mogelijk is om de inkoop van de jeugdhulp op een andere manier te organiseren. Als eindresultaat van de eerste fase van dat onderzoek is gevraagd om een richtinggevend advies op te leveren over de mogelijkheden om de situatie te wijzigen en beter te kunnen sturen op goede jeugdhulp tegen beheersbare kosten. Het richtinggevend advies is opgeleverd en geeft aan dat het mogelijk en nodig is om de jeugdhulp op een andere manier te organiseren.

Op basis van dit richtinggevend advies wordt voorgesteld om in 2020 in samenspraak met stakeholders een visie te ontwikkelen en deze door te vertalen naar een MVS-model voor de uitvoering van de jeugdhulp. De planning is dat dit model op 1 januari 2022 gerealiseerd kan zijn en in werking kan treden.

Maassluis.nu Dossier Jeugdzorg

TOEN IN 2017

Zorgen over kwaliteit Jeugdzorg in Maassluis

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. B.Lut
    4 februari 2020 at 18:20

    Jeugdzorg moet beter, maar ouderenzorg ook, want die is belabberd.