MAASSLUIS | De Vereniging van Nederlands Gemeenten (VNG) informeert per brief zowel zittende als aankomende raadsleden en wethouders over een aantal onderwerpen dat verband houdt met hun positie. Deze informatie is ook voor burgemeesters en griffiers relevant.

Weerbaarheid
Raadsleden, wethouders en burgemeesters kunnen geconfronteerd worden met agressie, bedreiging en intimidatie. Het democratisch proces kan hierdoor worden verstoord of zelfs ondermijnd. Dat bestuurders en raadsleden veilig kun ambt kunnen uitoefenen is een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerende lokale democratie. Hier leest u meer over de mogelijkheden om uw weerbaarheid te verhogen.

Sterke lokale democratie
Een raadslid heeft niet alleen te maken met negatieve invloeden op de lokale democratie. Er zijn veel mogelijkheden om als raadslid zelf bij te dragen aan een sterke lokale democratie. Zo zijn er in de bijlage digitale modules en handreikingen opgenomen om uw bevoegdheden in de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen beter te benutten. Hier leest u meer over de mogelijkheden.

Raadsleden hebben een belangrijke functie binnen ons democratisch stelsel. De aanpak van de grote maatschappelijke opgaven, de samenwerking in de regio en het financiële gemeentelijke keurslijf vragen veel van hen.

VNG ondersteunt de raadsleden en bestuurders, in nauwe samenwerking met de betrokken beroeps- en belangenverenigingen: de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Wethoudersvereniging, het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters, de Vereniging van Gemeentesecretarissen en de Vereniging van Griffiers


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek