Eén euro per inwoner voor Marokko

De bijdragen worden gebruikt voor een project dat zich met name zal richten op de fase van (vroege) wederopbouw en in nauwe samenwerking met het lokale bestuur.

LEES MEER →

Rechtspositie en integriteit van raadsleden

Een overzicht van de beloning, vergoedingen en voorzieningen voor raadsleden en wethouders. In het licht van de verkiezingen wordt er ook ingegaan op loopbaanoriëntatie en ondersteuning van raadsleden.

LEES MEER →

Lokale politiek: Weerbaarheid en democratie

Er zijn veel mogelijkheden om als raadslid zelf bij te dragen aan een sterke lokale democratie. Zo zijn er handreikingen opgenomen om uw bevoegdheden in de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen beter te benutten.

LEES MEER →

Lokale politiek: Ondermijning en desinformatie

Complottheorieën zijn een opkomende vorm van desinformatie waar nu weinig tot geen specifiek beleid voor is. Wantrouwen in de overheid is één van de pijlers van deze theorieën, waardoor de overheid feitelijk in zijn geheel buitenspel wordt gezet als deel van het complot.

LEES MEER →

Het nieuwe normaal: crowdmanagement & crowdcontrol

Gemeenten moeten in overleg en samenwerking met lokale maatschappelijke partners en met de lokale veiligheidspartners kijken naar mogelijkheden, afspraken maken en concrete maatregelen treffen.

LEES MEER →

Glutenvrije Piet bij Sinterklaasintocht Maassluis

Kinderen met een gluten-intolerantie kunnen op de website van de Nederlandse Coeliakie Vereniging een tekening downloaden om een vlag te maken. Met de vlag herkent de Glutenvrije Piet de kinderen.

LEES MEER →

VNG: Uitbesteden en toegang tot Suwinet gaan niet samen

www.maassluis.nu | Eisen bijgesteld. Zou “Stroomopwaarts” nu nog aan de regels voldoen.?

LEES MEER →

Staatssecretaris Jetta Klijsma overlegt in Maassluis

© www.maassluis.nu – Staatssecretaris Klijnsma en diverse maatschappelijke organisaties en gemeenten bezoeken de Voedselbank aan de Troelstraweg. Daarna bespreken ze de gezamenlijke aanpak van het armoede- en schuldenbeleid in Nederland.

LEES MEER →