MAASSLUIS | Middels een brief van 14 mei 2019 heeft D66 op grond van art.51 RvO aandacht gevraagd voor de consequenties van de gaswinning voor Maassluis en omgeving in het project Gaag-Monster. 

Vraag 6 van 7:

Alle gemeenten moeten van het Rijk per 2021 een warm tetransitievisie opleveren, waarin staat beschreven wanneer welke wijk overgaat op welke alternatieve warmtebron. In 2050 mag in heel Nederland vanaf 2050 geen aardgas meer gebruikt worden om woningen te verwarmen.

Deelt het college onze verbazing dat in een tijd van discussie over klimaat en over aardbevingen/bodemverzakkingen door aardgaswinning het Rijk het uitbreiden van gaswinlocaties zoals Gaag-Monster goedkeurt?

B&W:

In de eerste plaats gaat het hier niet om een nieuwe gaswinningslocatie maar een uitbreiding van een reeds vergunde gaswinning. in de tweede plaats vraagt de transitie naar volledige duurzame energie een overgangstermijn van tientallen jaren. Gedurende die periode blijft de gasproductie in Nederland nodig. Bovendien zijn wij van mening dat wanneer aardgas veilig kan worden gewonnen, het wenselijk is dit uit de Nederlandse bodem te winnen in plaats van te importeren.

Nederland is dan minder afhankelijk van gasimport en de schonere winning in Nederland beperkt ook de met de winning samenhangende mondiale uitstoot van CO2. Het grootste deel van het in Nederland gewonnen aardgas is bestemd voor binnenlands verbruik

Vraag 7 van 7:
De kosten voor de gaswinning en de uitbreiding daarvan zijn hoog. Bent u het met D66 Maassluis eens dat dit geld beter kan worden ingezet in de zoektocht naar alternatieve warmtebronnen, zoals de warmtetransitie vanuit het Rijk voorschrijft — en dat daarom de gaswinlocatie Gaag-Monster moet worden afgebouwd?

B&W:
Wij zijn een voorstander van het stimuleren van onderzoek naar alternatieve warmtebronnen. Aan de andere kant zorgt het stopzetten van de gaswinning uit kleine gasvelden er voor dat we (nog meer) afhankelijk worden van gasimport. Dat is een onwenselijk.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

3 Reacties

 1. Ton
  27 juni 2019 at 17:05

  Om een kort verhaal lang te maken? Komkommertijd breekt aan… over komkommers, de zgn ”buitenbeentjes” zijn ook prima te eten, ook al zijn ze niet allemaal recht.

  • 27 juni 2019 at 21:35

   Neen Ton. Dit is een keuze van de reactie via de salami aanpak: Vertel het verhaal van de 7 vragen in 1 keer en geen hond zal het lezen, omdat het dan veel te uitgebreid is.

   “Een salamiworst in 1 keer helemaal naar binnen werken lukt je niet, wel als je hem plak voor plak krijg aangeboden”…

 2. Wim van de Wiel
  27 juni 2019 at 16:40

  Waarom vijf artikelen over dit onderwerp? Dat had toch ook in één verhaal gekund?