© PR

MAASSLUIS | Al eerder heeft het CDA Maassluis gevraagd naar de afstemming tussen verschillende groepen die zich inzetten voor de veiligheid. Bij de beantwoording van hun vragen op de tafeltjesavond voor de begroting 2017 kwam naar voren dat dit een lastig punt is. Een uitdaging.

Het CDA stelt daarom vragen aan B&W en zeg daarbij :

In Maassluis zetten de politie het gemeentelijk team Toezicht & Handhaving zich iedere dag in voor een veilige leefomgeving. Zij doen dit niet alleen, veel inwoners voelen zich betrokken en spelen een grote rol in het veiliger maken van onze stad. Onze buurtpreventen, de WhatsApp groepen en Waaks! zijn prachtige voorbeelden van actief burgerschap. Samen maken we een positief verschil.

De lijntjes zijn soms kort, maar lang niet altijd. Dit bleek eerder al bij de Burgemeesterswijk en ook onlangs kwam dit punt weer naar voren in gesprek met betrokken bewoners van de Vertowijk.
De buurtpreventen willen vooraf horen waar ze extra op moeten letten voordat zij hun rondes door de wijk gaan lopen. De inwoners van de WhatsApp groepen willen graag geïnformeerd worden als er iets in hun wijk speelt. Groepsleden van van Waaks! krijgen weer andere informatie dan bijvoorbeeld buurtpreventen.

Kortom, het CDA Maassluis vraagt naar de koppeling tussen de verschillende burgerinitiatieven onderling en met de professionele organisaties.

In dit kader stel het CDA vragen onder artikel 51 aan het College van B&W:

Hoe is de afstemming tussen de verschillende burgerinitiatieven en professionele organisaties (politie en handhaving) geregeld

Wat is de reden dat de informatie die de betrokken georganiseerde inwoners ontvangen (bijvoorbeeld Waaks! en de buurtpreventen) verschilt van elkaar?

Welke mogelijkheden zijn er om buurtpreventen en deelnemers aan Waaks! goed te informeren over zaken die spelen Nu gebeurt dat soms wel via de wijkagent, begrijpelijk kan de wijkagent niet altijd aanwezig zijn.

Welke mogelijkheden zijn er om zonder te veel administratieve handelingen in het leven te roepen, actuele informatie te verstrekken voor iedere ronde?

Kan informatie van buurtpreventen overgedragen worden, zoals over mogelijk verdachte situaties, opdat de politie maar ook andere buurtpreventen in de wijk en andere buurtpreventieteams in andere wijken hiervan op de hoogte zijn?

Hoe kan goede afstemming tussen verschillende groepen inwoners onderling en met de professionele organisaties worden gerealiseerd?

Is het mogelijk om op korte termijn in overleg te gaan met de verschillende partijen opdat helder is waar knelpunten worden ervaren, verbeteringen gewenst zijn en stappen gezet gaan worden?

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

  1. bea scheurwater
    28 januari 2017 at 16:25

    Ben benieuwd naar de antwoorden! Participatie toch? Burgers zijn vrijwillig en gemotiveerd bezig maar als niet voor “vol” worden aangezien en info onthouden wordt ben je als overheid aan het demotiveren. 1 doel veiligheid SAMENWERKEN hoeft niet te beteken ALLE details te ventileren. Gesprek met burgemeester en politie en daarop aansluiten info van burgemeester in gesprek aan handhaving en buurtpreventie. Zo moeilijk is dat toch niet?

    • 28 januari 2017 at 21:06

      Het vraagt om heldere eenduidige afspraken en dan de uitvoering daarvan. Dat is niet zo eenvoudig als het lijkt. bv. : wat deel je wanneer met wie met welk doel